Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες το Taxis, (σύστημα εφοριών) το Taxisnet (εφαρμογές για τους πολίτες) και το ελεγκτικό πρόγραμμα ELENXIS εκσυγχρονίζονται, προσαρμόζονται στα σημεία των καιρών και κάνουν ακόμα πιο… ψηφιακή της ζωή και το έλεγχο των φορολογούμενων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Taxis, Taxisnet και Elenxis με περιθώριο υποβολής προσφορών έως τις 27 Ιουνίου. Ένα έργο που θα κοστίσει 131,54 εκατ ευρώ. Η δε χρηματοδότησή προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Τα συστήματα της εφορίας θα αντικατασταθούν από ένα νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα συνδυασθεί με τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ και με την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της. Το νέο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας της ΑΑΔΕ προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων με τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο, την αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων, τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καλύτερη ενημέρωση των φορολογούμενων και την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα αναβαθμιστούν είναι οι εξής:

 • Φορολογικό Μητρώο.
 • Λογιστική.
 • Δηλώσεις φορολογούμενων, Βεβαιώσεις/Εισπράξεις/Μειώσεις/Επιστροφές
 • Εικόνα Φορολογουμένου.
 • Υποστήριξη φορολογούμενου, Γνωστοποιήσεις/Κοινοποιήσεις, Πιστοποιητικά
 • Συμμόρφωση.
 • Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων.
 • Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων.
 • Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας
 • Ανάλυση Κινδύνων.
 • Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.
 • Μητρώο Κινητών και Ακίνητων Στοιχείων Περιουσίας.

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστούν και μια σειρά από ειδικά θέματα που αφορούν:

 • Τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών με την απλούστευση διαδικασιών στον οργανισμό, την ποιοτικότερη χρήση αυτών από τους πολίτες και τις ταχύτερες συναλλαγές χωρίς χρήση χαρτιού, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να βελτιωθεί η συμβατότητά τους με την αρχιτεκτονική και τις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο σύστημα φορολογίας.
 • Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και λειτουργικοτήτων που δεν καλύπτονται από το έτοιμο προϊόν που θα προσφέρει.
 • Τη στρατηγική μετάπτωσης εφαρμογών και των δεδομένων σε συνδυασμό με την παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων, μέχρι και την τελική ένταξη τους στο νέο σύστημα.
 • Στο νέο Taxis ο κάθε φορολογούμενος θα έχει το δικό του ψηφιακό φάκελο με πλήρες εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ ενώ προβλέπεται αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων, διεύρυνση και πληρέστερη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, καλύτερη ενημέρωση των φορολογούμενων και επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας θα βασιστεί σε υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης (Commercial Off the Shelf), με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και στοχευμένων υλοποιήσεων (custom) που προσαρμόζονται και ευθυγραμμίζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Πρακτικά δηλαδή, πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μια φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους με την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο το δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις. Ετσι λοιπον δεν χρειάζεται η εφορία αλλά και ευρύτερα το Δημόσιο να ζητά για δεύτερη φορά στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει!

Διαβάστε ακόμη

Γιατί δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες

Μονεμβασιώτης (ΒΕΝΕΤΗΣ): Έτοιμο το Jackson Hall στο Κολωνάκι – Πότε ξεκινά τη λειτουργία του (pics)

Μυτιληναίος: Γιγαντιαίες επενδύσεις στην ενέργεια και παράθυρο εξαγορών ανοίγει η εταιρεία στην Ιταλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ