Σταδιακή αύξηση στις ημερήσιες εισπράξεις από τις πωλήσεις εισιτηρίων σε σχέση με τις εισπράξεις των προηγούμενων πέντε μηνών καταγράφει η Aegean από τις αρχές Απριλίου, με την προσδοκία ότι το γεγονός αυτό αναμένεται να βελτιώσει και τη ρευστότητα του ομίλου.

Πάντως, όπως εκτιμά η διοίκηση, με τα δεδομένα ότι το περιβάλλον για τις αερομεταφορές εξακολουθεί να είναι αβέβαιο και άμεσα συνδεδεμένο με τις επιδημιολογικές εξελίξεις, η ταχύτητα εξέλιξης των εμβολιασμών, αλλά και η καθιέρωση κοινών ταξιδιωτικών πρωτοκόλλων ως απόρροια της πανδημίας, ενδεχομένως να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια σταδιακή ανάκαμψη από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 τόσο του κλάδου των αερομεταφορών όσο και της ίδιας της εταιρείας.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα και σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς φέτος, επιχειρησιακά ο όμιλος, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021, δραστηριοποιήθηκε με σχεδόν το ένα τρίτο της δραστηριότητας του 2019 ενώ η επιβατική κίνηση αποτέλεσε περίπου το 20% της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Πτωτικά κυμάνθηκαν τα μεταβλητά κόστη που σχετίζονται με τις πτήσεις και τους επιβάτες λόγω της σημαντικά μειωμένης δραστηριότητας καθώς και τα σταθερά έξοδα. Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ, ως προϋπόθεση για την κρατική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ, η διοίκηση εκτιμά ότι για το πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένονται ζημιές, αλλά χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο σε λειτουργικό αποτέλεσμα όσο και σε καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων.

Οι παραδόσεις από την Airbus

Την ίδια στιγμή, προοδευτικά, από το 2022 και μετά ξεκινούν οι πιο μαζικές παραδόσεις των νέων αεροσκαφών της Aegean από την Airbus στο πλαίσιο της σύμβασης τροποποίησης του προγράμματος παραδόσεων που υπεγράφη στις 5 Μαϊου, λόγω των επιπτώσεων στον κλάδο των αερομετοφορών από την πανδημία.

Ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, παρότι διατηρεί τη συνολική παραγγελία του 2018 για την παραλαβή των 46 νέων αεροσκαφών της οικογένειας A320 neo -εκ των οποίων 8 έχουν ήδη παραληφθεί- έκρινε σκόπιμη τη διαπραγμάτευση της μετάθεσης των αρχικά συμφωνηθέντων χρόνων παραδόσεων για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ένα αεροσκάφος A321 neo έχει προγραμματιστεί για παραλαβή εντός της φετινής χρονιάς, ενώ οι παραδόσεις των υπόλοιπων αεροσκαφών προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2022-2026. Η μετάθεση των παραδόσεων οδήγησε και σε μείωση των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών για τα έτη 2020-2022.

Σε συνέχεια λοιπόν της δεσμευτικής συμφωνίας αγοράς με την Airbus για την απόκτηση 30 συνολικά νέας γενιάς αεροσκαφών της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και A321neo, οι παραδόσεις των αεροσκαφών ξεκίνησαν το δεύτερο εξάμηνο του 2020 (δύο αεροσκάφη) και στη συνέχεια, με βάση τη σύμβαση τροποποίησης της 5ης Μαϊου, οι μελλοντικές παραδόσεις έχουν συμφωνηθεί ως εξής:

  • 6 αεροσκάφη εντός του 2022,
  • 7 αεροσκάφη εντός του 2023,
  • 8 αεροσκάφη εντός του 2024,
  • 3 αεροσκάφη εντός του 2025
  • και 4 αεροσκάφη εντός του 2026.

Το ποσό των προγραμματισμένων προκαταβολών της εν λόγω παραγγελίας ανέρχεται σε 371 εκατ. δολάρια για τα έτη 2021-2025 το οποίο προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί κατά ποσό 105,3 εκατ. από τα έσοδα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε το 2019 και το υπόλοιπο ποσό με δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

Υπενθυμίζεται εδώ, ότι το τίμημα των αεροσκαφών της παραπάνω συμφωνίας αγοράς βασίζεται στον τιμοκατάλογο που έχει δημοσιεύσει η Airbus μαζί με εκπτώσεις στις τιμές καταλόγου, που έχουν συμφωνηθεί με χωριστή εμπιστευτική συμφωνία των μερών. Η μέση τιμή καταλόγου έτους 2018 (πιο πρόσφατος δημοσιευμένος κατάλογος) των αεροσκαφών A320neo ανέρχεται σε 110,6 εκατ. δολάρια και για αεροσκάφος τύπου A321neo σε 129,5 εκατ. δολάρια. Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο της αξίας σε τιμές καταλόγου της επένδυσης για τα 30 αεροσκάφη ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια, εντούτοις, οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως εξασφαλίζουν σημαντικές εκπτώσεις από τις τιμές καταλόγου, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, η τελική χρηματοδότηση των αεροσκαφών αναμένεται να γίνει είτε με χρηματοδοτική μίσθωση/ τραπεζικό δανεισμό είτε μέσω πώλησης και επαναμίσθωσης. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης, σχετικά με τη μεταβίβαση του τίτλου και την αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης 9 αεροσκαφών προγραμματισμένων να παραδοθούν εντός του 2022 και 2023, μισθωτικών περιόδων 12 ετών. H επιλογή της χρηματοδότησης των υπολοίπων 19 αεροσκαφών θα αξιολογηθεί και θα αποφασιστεί τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον της παραπάνω παραγγελίας με την Airbus, η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις μελλοντικής μίσθωσης 10 αεροσκαφών με παραλαβή μεταξύ των ετών 2021 έως 2024, μισθωτικών περιόδων 12 ετών. Το ύψος των δεσμεύσεων από τις συμβάσεις μίσθωσης θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι: 1) ο χρόνος παράδοσης των αεροσκαφών, 2) τα επιτόκια της αγοράς κατά την περίοδο της παράδοσης των αεροσκαφών, 3) η εκτιμώμενη μελλοντική κλιμάκωση των μισθωμάτων, που θα συμφωνηθούν με τα αντισυμβαλλόμενα μέρη 4) η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κατά την ημερομηνία παράδοσής τους, και 5) η επιλογή του τύπου του αεροσκάφους (σε ό,τι αφορά την παραγγελία με την Airbus).

Διαβάστε ακόμη:

Κρυπτονομίσματα: Μία αγορά για γερά νεύρα και η συνταγή της καταστροφής (vid)

Ο «χρυσός» κανόνας του 50-30-20 για να κουμαντάρετε τα οικονομικά σας

«Ανταρσία» αεροπορικών κατά Τζόνσον – Πτήσεις στην Ελλάδα με 5 λίρες από την Ryanair