Τράπεζες

Alpha Bank: Δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το project Cosmos €3,4 δισ.

 • newsroom


Η τράπεζα  θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητα κάνοντας χρήση του Προγράμματος «Ηρακλής» - Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021

Την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner ανακοίνωσε η Αlpha  Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών  μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της  τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,  ύψους μεικτής λογιστικής αξίας Eυρώ 3,4 δισ. («Συναλλαγή Cosmos»).

Η Alpha Bank ολοκληρώνει τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή, στο πλαίσιο του «προγράμματος Ηρακλής», , δρομολογώντας αθόρυβα και αποτελεσματικά την στρατηγική της για περιορισμό των δεικτών NPE και NPL σε μονοψήφια ποσοστά.

To χαρτοφυλάκιο της Συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιάδες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους €3,4bn σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και €4,9bn σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής)

Μέσω της συναλλαγής, επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση ύψους 50%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψιν ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.

Η Τράπεζα πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της και, σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».

​Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

H Alpha Bank, ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της.

Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Alpha Bank θα έχει επιτύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά Ευρώ 18 δισ. σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.

Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:

 • Project Venus, ύψους Ευρώ 0.9 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Mars, ύψους ευρώ 0.3 δισ. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
 • Project Jupiter, ύψους Ευρώ 1 δισ. περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Mercury, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Neptune, ύψους Ευρώ 1,1 δισ. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
 • Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους ευρώ 10,8 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής Ι
 • Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους Ευρώ 3,4 δισ. – Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ

Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:

 • Project Orbit, ύψους Ευρώ 1,3 δισ. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
 • Project Sky, ύψους Ευρώ 2,2 δισ., με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
 • Project Solar, ύψους Ευρώ 0,4 δισ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
 • Άλλες συναλλαγές, ύψους Ευρώ 0,7 δισ. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.
 • Στόχος της Alpha Bank είναι η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Galaxy και στο πλαίσιο της  υλοποίησης του επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου της, η Αlpha  Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («HoldCo»), 100% μητρική εταιρεία της Άλφα  Τράπεζα A.Ε. («Alpha Bank» ή «η Τράπεζα» και από κοινού με την HoldCo, ο  «Όμιλος») ανακοινώνει την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που  διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP  (“Davidson Kempner”), αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών  μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της  τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,  ύψους μεικτής λογιστικής αξίας Eυρώ 3,4 δισ. («Συναλλαγή Cosmos»).

Η Τράπεζα  θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής  προτεραιότητας, κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής  Εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και  χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα είναι ο διαχειριστής του δανειακού χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Cosmos.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, υπέβαλε την 15.10.2021 αίτηση υπαγωγής βάσει του ν. 4649/2019 της τιτλοποίησης Cosmos στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής».

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, συνολικής αξίας έως Ευρώ 1,7 δισ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν σε 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cosmos αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ’ τριμήνου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και την εποπτική έγκριση για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).

Την κατάθεση αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» από την Alpha Bank γνωστοποίησε από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών με σχετική ανακοίνωση.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει σχετικά ότι κατατέθηκε την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 στο Υπουργείο Οικονομικών η πρώτη αίτηση από την Alpha Bank για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II».

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Alpha Bank με την κωδική ονομασία «COSMOS», συνολικής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 1,7 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank είναι το τρίτο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί τέσσερις αιτήσεις, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Διαβάστε ακόμα:

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Αξιοποίηση της «εργαλειοθήκης» για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας

Sitel: Η πρώτη «φουρνιά» από τις 1.000 προσλήψεις του αμερικανικού «κολοσσού» στην Ελλάδα

Evergrande: Πλήρωσε τόκους ομολόγου $83,5 εκατ. λίγες ώρες πριν λήξει η περίοδος χάριτος