«Ηρακλής»

H εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, οι κυβερνητικές δημοσιονομικές πρωτοβουλίες, και τα ενδεχόμενα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα είναι οι κρίσιμες παράμετροι για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τον επικεφαλής της Alpha

Το «Phoenix», περιλαμβάνει δάνεια συνολικής λογιστικής αξίας €1,9δισ., η πλειονότητα των οποίων είναι στεγαστικά δάνεια - Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η τρίτη κατά σειρά τράπεζα που στηρίζει το πρόγραμμα Ηρακλής

Μεγάλος κερδισμένος από αυτή τη διαδικασία θα είναι οι εταιρείες που αγοράζουν τα δάνεια, καθώς αποκτούν τα τελευταία σε χαμηλές τιμές, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν το σύνολο του ποσού

Ο υφυπουργός ενημέρωσε τις επιτροπές της Βουλής για το σχέδιο αναφέροντας ότι οι τέσσερις τράπεζες θα συμμετέχουν με σχήματα που υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ.

Κόκκινα δάνεια, νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, μείωση καταστημάτων και προσωπικού, υποχώρηση των προ προβλέψεων εσόδων και προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, τα μεγάλα προβλήματα της νέας χρονιάς

Απόρρητο Απόρρητο