Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια  2 έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα  προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023). Οι ομολογίες θα εισαχθούν  προς διαπραγμάτευση στo EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του  Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες  Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ.

Η Morgan Stanley ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.

Διαβάστε ακόμη

Όλοι κάτι ψάχνουν: Η Ellington CEO, το σούπερ διατηρητέο της Τσιμισκή αγοραστή, ο Κομάρεκ λοταρία και η Άβαξ το real estate

Οικογένεια Γιατράκου: Βγαίνει σήμερα στο «σφυρί» το σπίτι της Κηφισιάς

Πώς θα περάσουν στο νέο Επικουρικό οι πρώτοι 100.000 ασφαλισμένοι