Την ολοκλήρωση του “Project Sky”, της μεγαλύτερης πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΑ που έχει ποτέ πραγματοποιήσει ελληνική τράπεζα και της δεύτερης μεγαλύτερης σχετικής συναλλαγής στην Κύπρο, ανακοινώνει ο Όμιλος της Alpha Bank.

Επιταχύνοντας την πορεία της προς την πλήρη αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης, η Alpha Bank υλοποίησε το Project Sky σε διάστημα μόλις 6 μηνών, εξασφαλίζοντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και τίμημα που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις της Τράπεζας και των ανεξάρτητων εκτιμητών και, μάλιστα, παρά την πολυπλοκότητα του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του Project Sky αποτελείται από σύνθετα projects real estate με έκθεση, τόσο σε δανειολήπτες retail και wholesale, από όλους τους τύπους ανοιγμάτων wholesale, ΜμΕ, λιανικής τραπεζικής όσο και από ανακτηθέντα ακίνητα ύψους Ευρώ 200 εκατ. Κατά συνέπεια, πέραν της απομόχλευσης του stock των ΜΕΑ, η συναλλαγή επιτρέπει στην Τράπεζα να απαλλαγεί και από το μεγαλύτερο τμήμα των REOs στην κυπριακή αγορά.

Εξυγίανση χαρτοφυλακίου στην Κύπρο, σε μονοψήφιο ποσοστό ο Όμιλος το α’ εξάμηνο του 2022

Με την ολοκλήρωση του Project Sky, εξυγιαίνεται πλήρως το χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank Κύπρου καθώς η ακαθάριστη λογιστική αξία NPE & REO περιορίζεται σε λιγότερα από Ευρώ 80 εκατ., απελευθερώνοντας έτσι πόρους και επιτρέποντας στην Τράπεζα, με καθαρό ισολογισμό και περιορισμένο κόστος, να επικεντρωθεί εκ νέου στις βασικές της δραστηριότητες, στηρίζοντας την Πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και επιστρέφοντας σε τροχιά μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της και υψηλά ποσοστά κερδοφορίας.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ολοκλήρωση του Project Sky σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεγάλων συναλλαγών εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, που υλοποιήθηκαν με υψηλές ταχύτητες τους τελευταίους 18 μήνες, διασφαλίζοντας τον περιορισμό των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό εντός των προσεχών μηνών (Q2 2022), σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχέδιο (Project Tomorrow) της Alpha Bank. Τα εκκρεμή προς πώληση χαρτοφυλάκια κυμαίνονται περί το Ευρώ 1 δισ., ενώ για το υπολειπόμενο stock ΜΕΑ, προβλέπεται οργανική αντιμετώπισή του.

Ταχεία υλοποίηση συναλλαγής με έναν νέο σημαντικό επενδυτή

Παρά το γεγονός ότι, την ίδια περίοδο, στην Κύπρο υλοποιούνται δύο ακόμη συναλλαγές (Helix III και Starlight), η διαγωνιστική διαδικασία για το Sky ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφάλισε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων επενδυτών, στους οποίους προτάθηκε μία ευέλικτη δομή συναλλαγών που επέτρεπε την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε από τα δύο μέρη του χαρτοφυλακίου.

Η ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη, επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Η Cerberus εξέφρασε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό αριθμό Εργαζομένων της Alpha Bank Κύπρου, επιτρέποντας έτσι τη συνέχεια της απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Sky.

Η Alpha Bank έχει ήδη ενημερώσει την ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) και αναμένει την έναρξη των διαβουλεύσεων, ώστε, μεταξύ της υπογραφής και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, να διασφαλίσει ότι τυχόν μεταγραφόμενοι υπάλληλοι θα διατηρήσουν όχι μόνον το σύνολο των δικαιωμάτων τους αλλά και τη δυνατότητα επιστροφής στην Τράπεζα στο μέλλον.

Ο όμιλος Cerberus είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους επενδυτές σε ακίνητα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχοντας αποκτήσει περισσότερα από 300 μεμονωμένα χαρτοφυλάκια σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Ειδικά στην Ευρώπη, από το 2013 ο όμιλος ολοκλήρωσε συναλλαγές NPL και REO συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου Eυρώ 72 δισ. σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία.

H ανακοίνωση της Αlpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Cerberus για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 2,4 δισ. (Project Sky) [14.2.2022] Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μαζί με τις θυγατρικές αυτής, εφεξής ο “Όμιλος Alpha Bank” ή ο “Όμιλος”) κατέληξε σε συμφωνία με συνδεδεμένη εταιρεία της Cerberus Capital Management L.P. (“Cerberus”) για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 2,4 δισ. (το “Χαρτοφυλάκιο”). Το Χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών Μ.Α.Ε., 100% (έμμεσης) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Το Project Sky εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς παρόμοιων επιτυχημένων συναλλαγών του Ομίλου κατά τα τελευταία έτη. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, ο Όμιλος εξυγιαίνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΑ (NPE) κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 13% (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma). Η εκτιμώμενη επίπτωση της συναλλαγής στα Αποτελέσματα Χρήσης ύψους Ευρώ 0,2 δισ., κινείται εντός του προϋπολογισμού Ομίλου και εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) του Ομίλου, ύψους 20 μονάδων βάσης (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο γ’ τρίμηνο 2022 και υπόκειται στη λήψη των συνήθων εποπτικών εγκρίσεων. Η Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited (“Alantra”) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG Limited (Cyprus) ως σύμβουλος δέουσας επιμέλειας, η Allen & Overy LLP ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η εταιρεία Chryssafinis and Polyviou LLC ως εγχώριος νομικός σύμβουλος

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή καταιγίδα μέχρι αρχές του 2023

To deal που ψήνουν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα «κόκκινα» ξενοδοχεία της Intrum, η βροχή από συμφωνίες στις ασφαλιστικές και τα μυστήρια του τζόγου 

Brown Ηotels: Ντεμπούτο για τα πρώτα resorts των Ισραηλινών εκτός Αθηνών σε τρεις προορισμούς (pics)