Τις ανοδικές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για το 2022 φαίνεται πως μετριάζει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη φερεγγυότητά τους σε συνεχή και προοπτική βάση.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννη Στουρνάρα, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 1,9 δισ. ευρώ που προβλέπεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), διαθέτουν συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια 3,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, διαθέτουν συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 85%, περισσότερα κεφάλαια από τα αναγκαία για να θεωρούνται φερέγγυες, ενώ, επίσης, όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν με επάρκεια την προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR).

«Η εκτίναξη της οικονομικής αβεβαιότητας καθιστά αβέβαιες τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων τους», τόνισε χαρακτηριστικά σε διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο «Ασφάλιση: Η απάντηση στην ανασφάλεια των καιρών» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 116ης γενικής συνέλευσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), για να προσθέσει:

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτίθενται σε κινδύνους μακροπρόθεσμα, τόσο μέσω της ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, όσο και μέσω των επενδύσεών τους. Είναι, επομένως, αδήριτη ανάγκη όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες επιπτώσεις προκύψουν από τη γεωπολιτική κρίση, τις επιδράσεις μιας μεταβολής των χρηματοπιστωτικών παραμέτρων στην κερδοφορία τους, καθώς και τις προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή».

«Το 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την πτώχευση της Lehman Brothers, αλλά είχε ως αιτία τη μεγάλη μόχλευση στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και σαν συνέπεια την επώδυνη απομόχλευση που ακολούθησε ήταν μία κρίση – η μεγαλύτερη από το κραχ του ’20 – που νομίζαμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν θα μας «άγγιζε».

Κι ενώ ήταν όντως μία κρίση από αυτές που σπάνια συμβαίνουν σύντομα την ακολούθησε η ελληνική κρίση που άφησε βαθιές ουλές στην κοινωνία μας. Από την άλλη μεριά, επανάφερε τα οικονομικά και ιδιαίτερα τα δημοσιονομικά της χώρας μας σε ανεκτά επίπεδα», σχολίασε με την σειρά του, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και συνέχισε:

«Και βέβαια, ενώ όλοι περιμέναμε ότι πάνω σε αυτά τα θεμέλια θα αρχίζαμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς της ανάπτυξης η πανδημία μας δοκίμασε και μας δοκιμάζει, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, όσο και σε οικονομικό, έχοντας εκτροχιάσει και πάλι τα οικονομικά και δημοσιονομικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ, δυστυχώς. Εδώ και λίγες ημέρες η υφήλιος βιώνει τις συνέπειες, αλλά και την αβεβαιότητα, του πολέμου της Ουκρανίας και των πολυεπίπεδων επιπτώσεων αυτού, βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Κι αν δεν υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γεωπολιτικές σίγουρα σε οικονομικό επίπεδο ο πληθωρισμός θα γίνει ακόμη χειρότερος, ενώ η όποια ανάκαμψη τίθεται εν αμφιβόλω».

Πώς «κρατιέται» η εγχώρια ασφαλιστική αγορά

Σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, εδώ και έξι χρόνια η ασφαλιστική αγορά έχει επιτύχει τη μετάβαση στο Solvency II σε όλους τους πυλώνες του, έχοντας ανακεφαλαιοποιηθεί χωρίς κανένας ασφαλισμένος να χάσει έστω και ένα ευρώ ούτε και στην περίοδο του PSI και έχοντας περάσει με κόστος, αλλά με επιτυχία, όλες τις κρίσεις. Το 2020 – 2021 ο τζίρος της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα ήταν 4,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7.7% (10% οι ασφαλίσεις ζωής και 5,7% οι γενικές ασφάλειες).

Με 17,8 δισ. ευρώ παραμένει ο μεγαλύτερος θεσμικός και μακροπρόθεσμος επενδυτής στη χώρα, ενώ είναι και μεγάλος εργοδότης, με πάνω από 8.000 άτομα που απασχολούνται άμεσα σε ασφαλιστικές εταιρείες, 14.000 που απασχολούνται ως ασφαλιστές και πολλές δεκάδες χιλιάδες άτομα που συνεργάζονται σε περιφερειακά των ασφαλειών επαγγέλματα. «Στο κεφάλαιο αξιοπιστία πρέπει να θυμηθούμε ότι με τζίρο 4,3 δισ. ευρώ διατηρούμε κεφάλαια 4,5 δισ. ευρώ. Δεν ξέρω πολλές δραστηριότητες που λειτουργούν με τέτοιου επιπέδου δείκτες.

Αυτοί οι δείκτες βοηθούν, ώστε να εκπληρώνουμε το καθήκον μας, πληρώνοντας το 2020 – 2021 αποζημιώσεις 2,3 δισ. ευρώ. Για κάθε ένα ευρώ προστιθέμενης αξίας του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργούνται συνολικά 3,6 ευρώ στην ελληνική οικονομία», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει:

«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, επομένως, παραμένει ισχυρή παρά τις διαδοχικές κρίσεις. Διαχρονικά, ωστόσο και με όλων των αποχρώσεων τις κυβερνήσεις σε αυτή την χώρα έχουμε επιλέξει ο πολίτης να τα περιμένει όλα από το κράτος. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο ή ασφαλίζεται στην ‘Κράτος ασφαλιστική’ ή αυτασφαλίζεται. Όλοι οι δείκτες ασφάλισης κινούνται στο 1/3 με ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Αυτή η επιλογή, εκτός από ακραία, είναι επικίνδυνη και κοστίζει στον ίδιο τον μέσο Έλληνα».

Τα δεδομένα για υγεία, φυσικές καταστροφές και σύνταξη

Υγεία: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2019) δαπανήθηκαν 14,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 60% πλήρωσε το κράτος, το 5% ήταν αποζημιώσεις από την ιδιωτική ασφάλιση και το 35% ή πέντε δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε απευθείας από τα νοικοκυριά. Διπλάσιο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη και το δεύτερο στην ΕΕ μετά την Κύπρο. Κι όλα αυτά ενώ όλοι όσοι επιλέγουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά για την υγεία δεν τυγχάνουν καμιάς ελάφρυνσης από τα υποχρεωτικά ασφάλιστρα που πληρώνουν για τη δημόσια υγεία, χωρίς πολλές φορές να την χρησιμοποιούν καν.

Φυσικές καταστροφές: Από το 1993 έως το 2021 η ασφαλιστική αγορά σε 42 περιστατικά πλήρωσε 510 εκατ. ευρώ. Το 2020 – 2021 η ΕΑΕΕ κατέγραψε συνολικά έξι καταστροφικά γεγονότα, με εκτίμηση αποζημιώσεων στα 58 εκατ. ευρώ. Και αυτά με μία διείσδυση της ασφάλισης περιουσίας κάτω του 16% στις κατοικίες. «Είμαστε, ίσως, ο λαός στον ανεπτυγμένο κόσμο με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας (70%), αλλά ο λιγότερο ασφαλισμένος. Κάθε φορά το κράτος καλείται να αποκαταστήσει ζημιές στις κατοικίες, αλλά η στήριξη ούτε έρχεται έγκαιρα ούτε επαρκεί. Το κόστος αυτών των καταστροφών θα μπορούσε να καλύπτεται από την ελληνική και τη διεθνή ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί σχετικά με θέσπιση φορολογικών κινήτρων, ακόμη, όμως, για όλους τους καλούς λόγους των κρίσεων χρονίζει και δεν έχει υλοποιηθεί. Η ΕΑΕΕ έχει προτείνει τη θέσπιση καθολικής κάλυψης κατοικιών που θα βασίζεται σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», εξήγησε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Συντάξεις: Ως λαός δεν αποταμιεύουμε σχεδόν τίποτα για τη σύνταξή μας. Βασιζόμαστε στις πληρωμές που θα κάνουν στο μέλλον τα παιδιά μας και στο τι θα δώσει το κράτος. Παρά το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα με τη θέσπιση ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον πρώτο πυλώνα, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Ένωσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι βγαίνουμε στη σύνταξη έχοντας τρεις ημέρες του τελευταίου ετήσιου εισοδήματός μας αποταμιευμένο στο όνομά μας, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι αντίστοιχα πάνω από έξι μήνες.

«Χωρίς κίνητρα για αποταμίευση σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα η κατάσταση χρόνο τον χρόνο θα γίνεται μη αναστρέψιμη. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που διατηρεί ένα ανεξήγητο φορολογικό πέναλτι μεταξύ ασφαλισμένων σε ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και σε επαγγελματικά ταμεία. Είναι ευθύνη της πολιτείας να διορθώσει αυτό το arbitrage άμεσα», κατέληξε.

Διαβάστε ακόμα:

BofA: Καλώς ήρθατε στη Νέα Ενεργειακή Παγκόσμια Τάξη

Χάρης Βαφειάς: Γράφει ιστορία στο αμερικανικό χρηματιστήριο με την spin off εταιρεία τάνκερ Imperial Petroleum

Νέος διαγωνισμός για το ξενοδοχείο της Μονής Πετράκη στο Κολωνάκι