Μηδενικό είναι πλέον το ποσοστό του Ellington στην Attica Bank, όπως γνωστοποίησε σήμερα η τράπεζα, σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσής της.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναφέρει:

Σε συνέχεια της από 02-02-2023 ανακοίνωσης της, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του κ. Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά τη σχετική μεταβίβαση των 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή Rinoa LTD ήλεγχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), η Rinoa LTD δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή της Τράπεζας (και συνεπακόλουθα κανένα δικαίωμα ψήφου), ενώ μηδενίστηκε και η έμμεση συμμετοχή του Christian Udo Schoening υπό την ιδιότητα του ως τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO) της Rinoa LTD.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Les Joueurs de cartes” του Πολ Σεζάν, των 250 εκατ. δολαρίων

Στο «κόκκινο» το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο – Το χειρότερο πτωτικό σερί της τελευταίας 20ετίας

Piraeus Securities: Οι νέες τιμές στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές