Η Αxia εκτιμά ότι η στρατηγική κίνηση της Alpha Bank με την Unicredit αναμένεται να αποφέρει πολλά οφέλη για την πρώτη τα επόμενα χρόνια. Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει την αξιολόγηση αγοράς με αμετάβλητη τιμή-στόχο τα 2 ευρώ και υπολογίζει ότι η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται με 0,55 φορές σε δείκτη P/TE το 2024, για ένα εκτιμώμενο δείκτη αποδοτικότητας RoTE 10,9% την επόμενη χρονιά.

Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank +4%, με τον δείκτη RoTE να φτάνει το 11,3% για το 2024, +52 μονάδες βάσης πάνω από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Παρόλο που η συναλλαγή προβλέπεται να έχει ελάχιστη επίπτωση στην κερδοφορία, αναμένεται να συμβάλει περίπου 75 μ.β. στον δείκτη κεφαλαίων CET1 του ομίλου για το 2024, καθώς μειώνει το ενεργητικό (RWAs) κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, με περαιτέρω περιθώρια ανόδου από την εμπορική συναλλαγή, ιδίως σε αμοιβές και άλλες συνέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από την παγκόσμια παρουσία της UCG.

Κατά την άποψη της Axia αυτή είναι μια στρατηγική κίνηση που επιφέρει βασικά οφέλη, μεταξύ των οποίων:

· Τη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου ομίλου στη Ρουμανία: Η συγχώνευση της Alpha Bank και της UCG θα τις τοποθετήσει ως τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της χώρας, σε όρους συνολικού ενεργητικού και δανείων περίπου 11% και 14% αντίστοιχα, σε μερίδιο αγοράς.

· Πρόσθετη διείσδυση στις ασφαλίσεις και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Η δημιουργία της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της UCG και του κλάδου ασφαλίσεων ζωής της Alpha Bank, AlphaLife, αποτελεί πρόσθετη διείσδυση στους τομείς των ασφαλίσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Alpha Bank να εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία και την ανάπτυξή της σε αυτούς τους βασικούς τομείς, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας.

· Περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση: Η Alpha Bank θα επωφεληθεί από την παγκόσμια παρουσία της UCG, ιδίως στους επιχειρηματικούς κλάδους παραγωγής αμοιβών, καθώς και από άλλες πιθανές συνέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν.

· Αποεπένδυση του μεριδίου του ΤΧΣ: Η UCG ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσφορά στο ΤΧΣ για την απόκτηση του 9% του μεριδίου που κατέχει επί του παρόντος στην Alpha Bank. Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, η UCG έχει δεσμευτεί να αποκτήσει ένα ποσοστό στην αγορά, με ανώτατο όριο το 5%. Αυτό δείχνει ότι η UCG βλέπει την Alpha Bank ως στρατηγικό εταίρο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακροχρόνιας φιλίας.

· Αμετάβλητη κερδοφορία: Ο αντίκτυπος αυτής της συναλλαγής στα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) είναι ελάχιστος, ωστόσο το οδηγεί ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς αφαιρούμε το NII που θα προέκυπτε από την Alpha BankΡουμανίας. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι η Alpha Bank θα διατηρήσει ποσοστό 9,9%, υπολογίζουμε ένα 10% του τελικού αποτελέσματος της συνδυασμένης οντότητας ως έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις, ίσο με 33-38 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συνυπολογίζουμε επίσης κέρδη αναπροσαρμογής 10 μ.β. (32 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνουν κέρδη από συμφωνίες κεφαλαίου και διανομής, καθώς και αρνητική ανακύκλωση συναλλαγματικών ισοτιμιών και αρνητική απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

· Μείωση της βάσης κόστους: Στη γραμμή του κόστους, το υποκείμενο κόστος βελτιώνεται κατά 13% στους αριθμούς της Axia σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της, καθώς αφαιρεί το προσωπικό της Alpha Bank Ρουμανίας και την αντίστοιχη επίδραση στο κόστος. Αυτό οδηγεί σε έναν βελτιωμένο pro-forma δείκτη κόστους προς έσοδα 39% (έναντι 43% προηγουμένως), ο οποίος βρίσκεται εντός των κατευθυντήριων γραμμών που δόθηκαν στην Ημέρα Επενδυτών της Alpha Bank.

Διαβάστε ακόμη

One & Only Aesthesis: Αυτό είναι το πετράδι στο στέμμα της Γλυφάδας – Επένδυση €300 εκατ.

Oι ξένοι έχουν αγοράσει ήδη περισσότερα και ακριβότερα εξοχικά φέτος στην Ελλάδα έναντι του 2022

Ο Μητσοτάκης στο Τελ Αβίβ, ο Stefanos, οι διαγραφές, η Λιζ Τρας και το μαρούλι, το deal της Alpha Bank, ο Τέλης και οι εφοπλιστές 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ