Η Morningstar DBRS εξηγεί ότι το κόστος κινδύνου (CoR) των ευρωπαϊκών τραπεζών παρέμεινε σταθερό πέρυσι, έναντι μείωσης για τις ελληνικές τράπεζες, υποδεικνύοντας ότι η ταχεία αύξηση των επιτοκίων από το τέλος του 2021 δεν είχε ακόμη τον αντίκτυπο που αρχικά ανέμενε στις τράπεζες και στην ποιότητα του ενεργητικού.

Στην ειδική αναφορά της για την εξέλιξη του κόστος κινδύνου (Cost of Risk – CoR) για τις ελληνικές τράπεζες, δεν τις συμπεριλαμβάνει στη γενική ανάλυση του δείγματος των τραπεζών της, δεδομένου ότι τα επίπεδα του CoR τους είναι πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των δείγματος. Το μέσο CoR για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό το οικονομικό έτος 2023 σε 131 μ.β. σε σύγκριση με 133 μ.β. το οικονομικό έτος 2022, αλλά πολύ βελτιωμένο από 182 μ.β. το οικονομικό έτος 2019. Παρά τη βελτίωση, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ακόμη τετραπλάσιο κόστος κινδύνου έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

«Ανά τράπεζα, οι επιδόσεις ήταν ανάμεικτες, με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς να εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα CoR σε ετήσια βάση και τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα να αναφέρουν υψηλότερο CoR στο 2023 κυρίως λόγω προβλέψεων που έχουν προκαταβληθεί για πρόσθετη μείωση του κινδύνου», εξηγεί ο οίκος και οι αναλύτριες του οίκου Maria Rivas και Elisabeth Rudman.

«Το κόστος κινδύνου (CoR) των ευρωπαϊκών τραπεζών παρέμεινε σταθερό πέρυσι, υποδεικνύοντας ότι η ταχεία αύξηση των επιτοκίων από το τέλος του 2021 δεν είχε ακόμη τον αντίκτυπο που αρχικά αναμέναμε στις τράπεζες και στην ποιότητα του ενεργητικού. Το οικονομικό έτος 2023, οι περισσότερες τράπεζες συνέχισαν την τάση του CoR που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023, χωρίς σημαντική επιδείνωση σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022. Ωστόσο, σημειώθηκε κάποια επιδείνωση στις τράπεζες της Γερμανίας, που σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τα εμπορικά ακίνητα (CRE), καθώς και στις τράπεζες της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και σε μικρότερο βαθμό στις τράπεζες της Ισπανίας, οι οποίες επίσης ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα CoR, κυρίως λόγω της επικαιροποίησης των πιστωτικών μοντέλων με πιο συντηρητικές οικονομικές παραδοχές» επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης.

«Αναμένουμε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να αναφέρουν ανθεκτικά επίπεδα ανεργίας, τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηρίξουν την ικανότητα των δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις πληρωμές των δανείων και να συνεχίσουν τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ενώ τα επιτόκια είναι πιθανό να αρχίσουν να μειώνονται αργά το επόμενα τρίμηνα, οι αυξημένες προκλήσεις στον τομέα των CRE και οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε υψηλότερες προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τα επίπεδα του CoR των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 2023

Ο μέσος δείκτης CoR για το δείγμα των ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν 32 μονάδες βάσης (μ.β.) το οικονομικό έτος 2023, ένα επίπεδο που παρέμεινε ανθεκτικό, αν και παρουσίασε κάποια επιδείνωση σε σχέση με τις 30 μ.β. του 2022 όσο και με τις 29 μ.β. το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σε αυτόν τον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται οι ελληνικές τράπεζες. Στο παρόν σχόλιο το CoR υπολογίζεται από την Morningstar DBRS με βάση τον απλό μέσο όρο των προβλέψεων για επισφάλειες ως ποσοστό του μέσου όρου των συνολικών καθαρών δανείων προς πελάτες.

Συνολικά, οι περισσότερες τράπεζες παρουσίασαν παρόμοιες τάσεις CoR το α΄ εξάμηνο του 2023. Οι τράπεζες με υψηλότερες προβλέψεις είναι αυτές που σχετίζονται με εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων σε γραφεία, ανοίγματα στις ΗΠΑ και ανοίγματα CRE μεμονωμένων δανειοληπτών.

Οι τράπεζες στην Ιταλία και την Αυστρία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση των επιπέδων CoR το 2023 σε ετήσια βάση. Το CoR των ιταλικών τραπεζών μειώθηκε στις 39 μ.β. το οικονομικό έτος 2023 από 56 μ.β. το οικονομικό έτος 2022, με τις περισσότερες τράπεζες να μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα CoR πέρυσι σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, η Intesa και η Unicredit ανέφεραν σημαντικά χαμηλότερο CoR το οικονομικό έτος 2023, καθώς και οι δύο τράπεζες έκαναν σημαντικές προβλέψεις για τα ρωσικά ανοίγματα εν μέσω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022. Οι τράπεζες στην Αυστρία ανέφεραν κατά μέσο όρο σημαντική βελτίωση των επιπέδων CoR σε ετήσια βάση, αν και αυτό σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις που σχετίζονται με τα ανοίγματα στη Ρωσία-Ουκρανία στη Raiffeisen το οικονομικό έτος 2023.

Διαβάστε ακόμη

Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λόγω Ιράν – Ισραήλ

Premia Properties AEEAΠ: Ανεκτέλεστο επενδυτικό πλάνο 100 εκατ. έως το 2025 (pic)

POS: Πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα σε ταξί, λαϊκές και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ