Το 79% της ελληνικής αγοράς «κόκκινων» δανείων μοιράζονται doValue, Intrum και Cepal, με τους υπόλοιπους 22 servicers να κατέχουν μερίδιο αγοράς, με βάση την συνολική αξία των ανοιγμάτων, μόλις 21%.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το χαρτοφυλάκιο των ανοιγμάτων υπό διαχείριση διακρίνεται σε ανοίγματα, τα οποία οι servicers διαχειρίζονται για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων και ανοίγματα, τα οποία διαχειρίζονται για λογαριασμό funds. «Ειδικότερα, το 49% του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου αφορά σε ανοίγματα που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι 51% για λογαριασμό εταιριών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Η συνολική αξία ανήλθε σε 131 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων. Τέλος, τα υπό διαχείριση ανοίγματα είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα (σε ποσοστό 83%) και σε μικρότερο ποσοστό εξυπηρετούμενα (17%)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, τα δάνεια που έχουν «περάσει» στα funds, τα οποία με την σειρά τους, ανέθεσαν στους servicers την διαχείρισή τους υπολογίζονται σε 67,2 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των μη λογιστικοποιημένων τόκων, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά στο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (51%), ακολουθούμενο από αυτό της καταναλωτικής (29%) και, τέλος, της στεγαστικής πίστης (20%). Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα η πλειονότητα είναι καταγγελμένα (85%), ενώ υπάρχει ποσοστό 10% με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 5% που αφορά σε ανοίγματα κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay). Οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των εταιριών με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 435 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι διαγραφές ανοιγμάτων που διενεργήθηκαν με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανέρχονται σε 118 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων κατά το ίδιο διάστημα ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ. Τέλος, με στοιχεία τέλους Ιουνίου του 2021, το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αφορά σε μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (58%) και ακολουθούν με ισόποσα ποσοστά, ύψους 21%, οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας διάρκειας και οι ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης.

Όσον αφορά στη συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτή «αγγίζει» τα 63,8 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 20,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μη λογιστικοποιημένους τόκους. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια (47%), ενώ ακολουθούν τα στεγαστικά (39%) και τα καταναλωτικά δάνεια (14%). Οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων με στοιχεία Ιουνίου του 2021 ανήλθαν σε ποσό 1,1 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων. Σημειώνεται ότι ποσό 75 εκατ. ευρώ αφορά σε ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων.

«Με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις σημαντικές συναλλαγές τιτλοποίησης και μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα ‘κόκκινα’ δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τμήμα του ιδιωτικού χρέους, παρόλο που κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν βρίσκονται πλέον στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων και σημαντικό ποσοστό αυτών είναι υπό τη διαχείριση των ΕΔΑΔΠ. Ως εκ τούτου, οι ΕΔΑΔΠ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και των διατάξεων του πρόσφατου νόμου περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας) για την ενεργητική διαχείριση των εν λόγω ανοιγμάτων, περιλαμβανομένης της βιώσιμης αναδιάρθρωσής τους μέσω αναχρηματοδότησης, προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, υιοθετώντας διαφανείς διαδικασίες και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου», τονίζει η ΤτΕ.

Διαβάστε ακόμη:

ΑΑΔΕ: Σε θέσεις μάχης για κατασχέσεις το 2022

Λουκάς Έλληνας: Το 2ο «επεισόδιο» με 22 πλειστηριασμούς για ακίνητα στο Μαρούσι (pics)

Amazon: Στο κλαμπ των σημαντικών τεχνολογικά αγορών η Ελλάδα με τη νέα επένδυση