Κόκκινα δάνεια

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη το δ’ τρίμηνο του 2020 – Πού κινείται ο δείκτης CET1 και πώς σχεδιάζουν οι εγχώριες τράπεζες να τον ενισχύσουν

Οι τράπεζες ακολουθούν την ίδια γραμμή, όπως και επί του πρώτου προγράμματος, εστιάζοντας στους «πράσινους» πελάτες τους – Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πέραν των κριτηρίων επιλεξιμότητας που έχουν να κάνουν με το εισόδημα, την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις

Ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου η μεταβίβαση του 80% της Cepal - Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, με απόθεμα κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ, αποκλείει το ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης

Μονοψήφιο δείκτη NPE σε βάθος 12 μηνών, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% προσδοκά η διοίκηση της τράπεζας που έλαβε την εξουσιοδότηση από τους μετόχους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο οίκος εκτιμά πάντως ότι οι αρνητικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι εμφανείς - «Κλειδί»« για τους στόχους των τραπεζών ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης και η ζήτηση των επενδυτών

Με τιτλοποιήσεις, πωλήσεις, αλλά και οργανικές δράσεις από κοινού με την Cepal και με «όπλο» την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια σχεδιάζει η Alpha Bank να μειώσει το προβληματικό χαρτοφυλάκιο – υφιστάμενο, αλλά και νέο

Με την τιτλοποίηση Cosmos και δύο πωλήσεις (Orbit - Sky) προχωρά σε αποαναγνώριση «κόκκινων» δανείων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, σε Ελλάδα και Κύπρο - Τι ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές - Alpha Bank: Κέρδη μετά φόρων στα 103,7 εκατ. τo 2020

Ακραίες συνθήκες οδήγησαν 15 τράπεζες να ενοποιηθούν υπό τις τέσσερις συστημικές – Η εγκατάλειψη των επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη και το άδοξο τέλος του success story που συντελέστηκε τη δεκαετία 2000-2010

Η δυνατότητα αναθεώρησης των business plans του «Ηρακλή Ι», η μεγαλύτερη περίοδος χάριτος – από 24 σε 36 μήνες – σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων, το reporting σε τριμηνιαία βάση και η δημιουργία εταιρειών διαχείρισης ακινήτων είναι μερικές μόνον από τις προτάσεις

Απόρρητο Απόρρητο