Τράπεζα της Ελλάδος

Κύρια αιτία η επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων

Τα «μαθηματικά» του Σχεδίου Ανάκαμψης - Συνδυαστικά, οι δαπάνες και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 6,9% το 2026 στο βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας - Τα εντυπωσιακά νούμερα του διευρυμένου σεναρίου - Ο καταλυτικός ρόλος της μακροχρόνιας επίδρασης των μεταρρυθμίσεων

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συμμετάσχει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν σε τέτοιου είδους ασκήσεις και στις πιο πρόσφατες με ιδιαίτερη επιτυχία, τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Σπύρος Παντελιάς