Τράπεζες

Εθνική Πανγαία: Από 3 έως 31 Ιουλίου η περίοδος αποδοχής της ΔΠ από την Invel

  • newsroom


Το προσφερόμενο τίμημα από την Invel για την απόκτηση των μετοχών της Εθνική Πανγαία ανέρχεται στα 4,88 ευρώ ανά μετοχή

Από αύριο, 3 Ιουλίου, έως και τις 31 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει η Invel για την απόκτηση των μετοχών της Εθνική Πανγαία, με προσφερόμενο αντάλλαγμα 4,88 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο που δημοσίευσε η εισηγμένη, η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Ελλάδα, θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 03.07.2019, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 31.07.2019, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 02α.08.2019, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εργαζόμενους της εταιρείας.