Την ημέρα της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μηνου του 2021 επέλεξε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για να λανσάρει το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του προσωπικού και κατ’ επέκταση στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της ΕΤΕ που θα πατήσουν το κουμπί της εξόδου από σήμερα και έως τις 15 Δεκεμβρίου θα έχουν λαμβάνειν εκτός από αποζημίωση και bonus έως και 180.000 ευρώ, αλλά και μία σειρά από προνόμια, όπως παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διατήρηση των όρων που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης. Πιο αναλυτικά:

Ειδική προσαύξηση, 30% επί της ειδικής αποζημίωσης, θα λάβει το προσωπικό καταστημάτων που διέκοψαν τις εργασίες τους στο β’ εξάμηνο του 2021 ή θα διακοπεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό, το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου.

Προσαύξηση 20% προβλέπεται για το προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου, καθώς και στους Δικηγόρους, με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

Αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό που την 31/10/2021 εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • έχει τοποθετηθεί οριστικά στη θέση του Teller ή του Chief Teller
 • ανήκει στο δυναμικό των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του
  Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου)
 • απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project)
 • είναι στέλεχος που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης και δεν του έχουν ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα
  θα δοθεί προσαύξηση στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω, ως εξής:

Επιπλέον αποζημίωση, ύψους 7.000 ευρώ, θα λάβουν οι εργαζόμενοι για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Το πρόγραμμα έχει δύο επιλογές: αυτό της άμεσης αποχώρησης και αυτό της μακροχρόνια άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας από 2-5 έτη. Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης είναι 150.000 ευρώ και με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 180.000 ευρώ.

Σε ό, τι αφορά τη βασική αποζημίωση για όσους αποχωρήσουν άμεσα υπολογίζεται ως εξής:

Για όσους επιλέξουν την μακροχρόνια άδεια ισχύουν οι εξής επιλογές:

 • Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με πλήρεις αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 28/12/2023
 • Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 28/12/2024.
 • Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 28/12/2025.
 • Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 29/12/2026.
 • Με τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου, όπως θα διαμορφωθούν τον μήνα έναρξης της άδειας.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών της μακροχρόνιας άδειας και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000.

Νέα εθελούσια το 2022

Στο μεταξύ, ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ακόμη μία εθελούσια έξοδο το 2022 άφησε η διοίκηση της ΕΤΕ, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.

Αξίζει να αναφερθεί πως με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, σε 525 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής μείωσης των δαπανών προσωπικού (-14,8% σε ετήσια βάση). Η τελευταία αποτυπώνει το όφελος του προγράμματος εθελούσιας του 2020 που οδήγησε στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της τράπεζας κατά περίπου 700 άτομα, εκ των οποίων 200 αποχώρησαν εντός του εννεαμήνου 2021. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα να διαμορφώνεται σε 49,9% το εννεάμηνο 2021 σε σύγκριση με 57,5% το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Διαβάστε ακόμη:

UBS: Γιατί η μετάλλαξη Όμικρον «βύθισε» τις αγορές – Τι συστήνει

Χριστούγεννα 2021: Αυτό θα είναι το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα

Αποθήκη Καβάλας: Στα €273 εκατ. το κόστος της δεξαμενής στα 400 τα συνοδά έργα σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ