Την απόκτηση ποσοστού 9,9% (40.800.000 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (“Ελληνική Τράπεζα”) ανακοίνωσε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (“Eurobank”), θυγατρική της “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (Eurobank Holdings).

Επιπλέον, ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (“SPA”) με τη Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P., για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%, υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Ως συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της υπό το SPA αγοραπωλησίας, η συμμετοχή της Eurobank θα ανέλθει σε 12,6%.

H κίνηση αυτή είναι δεύτερη μετά από αυτή στη Σερβία και την συγχώνευση της θυγατρικής της Eurobank a.d. Beograd. με την Direktna Banka a.d. Kragujevac («Direktna»). Η  νέα τράπεζα (Eurobank Direktna) θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ. Οι κινήσεις της Eurobank αναμένεται να κλιμακωθούν σε βάθος του χρόνου καθώς η πρόθεση της  τράπεζας δεν είναι να παραμείνει στο ποσοστό του 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. Έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πιστή πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν και να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP παρείχε νομική υποστήριξη.

Διαβάστε ακόμη

ΟΑΚΑ, 17 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Ο στόχος για 40.000 επισκέπτες ημερησίως (pics)

Το ιερό παλάτι του Ψυχικού και ο εργολάβος, το σπασμένο ποτήρι του 1,5 εκατομμυρίου και το χρυσό ακίνητο στο Μαρούσι

«Μάχη» για τη μεζονέτα της Κ. Ζηρίδη στην Κηφισιά