Η διοίκηση της Eurobank κατέληξε σε συμφωνία με τους μετόχους της Direktna Banka a.d. Kragujevac («Direktna»), για τη συγχώνευσή της με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank a.d. Beograd.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η νέα τράπεζα (Eurobank Direktna) θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank διατηρεί επίσης το μάνατζμεντ του νέου σχήματος και θα διορίζει CEO.

«Θα συνεχίσουμε την ενίσχυση της παρουσίας μας, όχι μόνον οργανικά, αλλά και μέσω εξαγορών, αξιοποιώντας κάθε καλή ευκαιρία που θα εμφανιστεί, όπως κάναμε στο παρελθόν στην Βουλγαρία (σ.σ. εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria)». Αυτό τόνιζε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2021, προαναγγέλλοντας, ουσιαστικά, ακόμη ένα deal εκτός συνόρων που θα επιτρέψει στην τράπεζα να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο εξωτερικό.

Το newmoney είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του CEO, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έτοιμη να προχωρήσει σε δύο ταυτόχρονες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις είναι η διοίκηση της Εurobank. Μάλιστα, οι πηγές αναφέρουν ότι είναι ζήτημα χρόνου να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, καθώς η προεργασία και οι σχετικές διαδικασίες έχουν ωριμάσει. Η πρώτη κίνηση πραγματοποιείται στο εξωτερικό και δείχνει ότι ο Φ. Καραβίας επενδύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας της τράπεζας μέσω του δικτύου της στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η κίνηση αφορά στη Σερβία, όπου η τράπεζα διαθέτει τη Εurobank AD Beograd (1.200 εργαζόμενοι και 80 καταστήματα) και η οποία μέσω συγχώνευσης αυξάνει μεγέθη, δίκτυο και συνολικά θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της».

Το α’ τρίμηνο του 2021 οι δραστηριότητες της τράπεζας στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 32 εκατ. ευρώ – σε σύνολο 72 εκατ. ευρώ – έναντι 42 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 7,7% σε 60 εκατ. ευρώ λόγω μείωσης των οργανικών εσόδων κατά 3,9%, σε 117 εκατ. ευρώ και μικρής αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 0,5%.

Πιο αναλυτικά, η Βουλγαρία κατέγραψε καθαρά κέρδη 17 εκατ. ευρώ, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων (PPI) αυξήθηκαν κατά 2%, στα 30 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν 2%, ενώ υπήρχε μηδενικός σχηματισμός νέων «κόκκινων» δανείων, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 6,6%. Πέραν της Βουλγαρίας η Eurobank διαθέτει ισχυρή παρουσία και στην Κύπρο, η οποία εμφανίζει καθαρά έσοδα 15 εκατ. ευρώ, μειωμένα λειτουργικά έξοδα κατά 6% και δείκτη NPEs στο 3,4%.

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους μετόχους της Direktna Banka a.d. Kragujevac («Direktna»), για τη συγχώνευση της Direktna με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank a.d. Beograd («Eurobank Serbia») (η «Συναλλαγή»), με απορρόφηση της Direktna από τη Eurobank Serbia.

Η συνενωμένη τράπεζα («Eurobank Direktna») θα έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των €2 δισ., συνολικά ίδια κεφάλαια άνω των €300 εκατ. και, μετά την πλήρη υλοποίηση των εκτιμώμενων συνεργειών, προ προβλέψεων και καθαρά κέρδη άνω των €50 εκατ. και €35 εκατ. αντιστοίχως.

Το μερίδιο αγοράς της ενοποιημένης τράπεζας θα υπερβεί το 6,5%, βάσει συνολικών δανείων, καθιστώντάς την έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στη Σερβία.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα ελέγχει περίπου το 70% της ενοποιημένης τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Direktna θα κατέχουν το υπόλοιπο 30%. Και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στην συνενωμένη τράπεζα να χρηματοδοτήσει τη σερβική οικονομία και να αναπτυχθεί κερδοφόρα τα επόμενα χρόνια. Η Συναλλαγή περιλαμβάνει και την καταβολή μερίσματος/επιστροφής κεφαλαίου στην Eurobank. Η Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά την υλοποίηση των συνεργιών.

Η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος και περαιτέρω ανάπτυξη με συμπληρωματικές εξαγορές και φιλικές συγχωνεύσεις.

O κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων της Eurobank, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία με τους μετόχους της Direktna για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών μας στη Σερβία και τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρότερου, μεγαλύτερου και δυναμικού τοπικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η Συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με δύο εξαιρετικούς Σέρβους επιχειρηματίες, τον Andrej και τον Bojan, και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία των φιλόδοξων σχεδίων μας στη Σερβία. Η συγχώνευση της Eurobank Serbia με την Direktna έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ενοποιημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών λιανικής όσο και των πελατών επιχειρηματικής τραπεζικής, των καταθετών, των υπαλλήλων και των ρυθμιστικών αρχών».

Ο κ. Andrej Jovanović και ο κ. Bojan Milovanović, μέτοχοι της Direktna, σχολίασαν: «Αυτή η συγχώνευση αποτελεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία για ενίσχυση της κερδοφόρας ανάπτυξης που έχουμε επιτύχει με την Direktna. Πιστεύουμε ότι η Eurobank Direktna θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθεί από το ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο και το μέγεθος που φέρνουν οι εταίροι μας από την Eurobank και από τη βαθιά μας γνώση της εγχώριας αγοράς. Ο συνδυασμός των ανθρώπων και της εξειδικευμένης γνώσης μας θα καταστήσει την Eurobank Direktna μία τράπεζα επιλογής στη σερβική αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία μας και ανυπομονούμε να ξεκλειδώσουμε όλες τις συνέργειες που θα φέρει αυτή η συγχώνευση».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Η BNP Paribas ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank Serbia για την εν λόγω Συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, το δικηγορικό γραφείο Živković Samardžić και οι Moravčević Vojnović σε συνεργασία με τη Schoenherr παρείχαν νομική υποστήριξη και συνδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που διατηρεί παρουσία στη Σερβία, όπου στο παρελθόν είχαν θυγατρικές όλες οι σημερινές συστημικές τράπεζες.

Η ενίσχυση της Eurobank στην αγορά της Σερβίας έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στη Βουλγαρία, όπου η θυγατρική της Eurobank εξαγόρασε το 2016 την Alpha Bank Bulgaria και το 2019 την Piraeus Bank Bulgaria.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η Eurobank έχει ισχυρές διεθνείς δραστηριότητες και διακριτή παρουσία στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια.

Ο Όμιλος είναι παρών σε πέντε χώρες εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία, Κύπρος, Σερβία, Λουξεμβούργο και Βρετανία). Έχει την 3η σε μέγεθος τράπεζα της Βουλγαρίας (Postbank) και την κορυφαία corporate bank στην Κύπρο (Eurobank Cyprus) και μια εξειδικευμένη στο private banking και το wealth management θυγατρική, την Eurobank Private Bank Luxembourg.  30% των βασικών εσόδων προ-προβλέψεων του Ομίλου, προέρχονται από τις παραπάνω διεθνείς δραστηριότητες.

Η στρατηγική της Eurobank, αφού πρώτη ολοκλήρωσε την ενίσχυση των κεφαλαίων της μέσω της συγχώνευσης με την Grivalia και την απαλλαγή της από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι στρατηγική ανάπτυξης και χρηματοδότησης των πελατών της, ιδιαίτερα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών. Όπως όλα τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια και αυξημένες δυνατότητες λόγω της εξυγίανσης του ισολογισμού, θα συνεχίσει να την εφαρμόζει αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που αποτελούν βασικές αγορές.

Οι υπόλοιπες τράπεζες

Στο μεταξύ, την επέκταση εκτός συνόρων φέρεται να βολιδοσκοπεί και η Εθνική Τράπεζα, η οποία μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει εκπληρώσει το πλάνο των αποεπενδύσεων, για τις οποίες είχε δεσμευτεί από το 2015 στον DGComp. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το newmoney σε σχετικό δημοσίευμά του, η διοίκηση εξετάζει διάφορα σενάρια: από την ενεργοποίηση μιας option, για να επιστρέψει στη Βουλγαρία, μέχρι την εξαγορά της μεγαλύτερης κυπριακής τράπεζας, δηλαδή της Τράπεζας Κύπρου, πρόεδρος της οποίας είναι ο πρώην CEO της ΕΤΕ, κ. Τάκης Αράπογλου. 

Την ίδια στιγμή, να αναπτύξει τις εργασίες της στην Ρουμανία και να πωλήσει τις θυγατρικές σε Αλβανία και Λονδίνο δρομολογεί η Alpha Bank (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ). Πιο αναλυτικά, έχοντας ήδη ενοποιήσει κάτω από μία 100% θυγατρική holding εταιρία τις διεθνείς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην περίπτωση της Ρουμανίας η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε ετήσια αύξηση κερδών 11%, γεγονός που θα συμβάλει σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου κατά 10%. Στον αντίποδα, πρόθεση της διοίκησης είναι να προχωρήσει στην πώληση, τόσο της Alpha Bank Albania (project Riviera), όσο και της Alpha Bank London (project Crown), με αμφότερα τα deals να κλείνουν έως το τέλος του 2021.

Διαβάστε ακόμη:

Ο «Μυτιλ» πουλάει, ο Παπαλέκας αγοράζει και ο Παντελής σκέφτεται πώς θα πάρει (μια κατοστάρα ακόμα) από το Δημόσιο

River West Open: Η επέκταση των 30 εκατ. στο mall του Κηφισού έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό

Alpha Bank: Με οριακό discount η τιμή της ΑΜΚ – Προχωρά στην έκδοση 800 εκατ. μετοχών