Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης του senior preferred ομολόγου της Eurobank με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%), αναφέρει η εταιρεία σε σημερινή της ανακοίνωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

H «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.

Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.