Μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου θα εκκινήσει ο διάλογος για τη σύμβαση παραχώρησης του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων των ευάλωτων δανειοληπτών, με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να προσέρχονται εκ νέου στο «τραπέζι», μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες κατέστησαν το εγχείρημα περισσότερο ελκυστικό για
τους ίδιους.

Όπως τονίζουν στο newmoney αρμόδιες πηγές, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 21 του περασμένου Δεκεμβρίου, «ανέβηκε» στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) το οριστικό term sheet, το έγγραφο, δηλαδή, που περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της συμφωνίας, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά αφενός, την ολοκλήρωση της φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου και αφετέρου, από την ενσωμάτωση των πρόσφατων αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

«Μέσα στον Ιανουάριο δεν θα βγει άλλη πρόσκληση. Απλά θα αναρτηθεί, επίσης, στο ΕΣΗΔΗΣ και το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης, προκειμένου εν συνεχεία, να ακολουθήσουν οι συζητήσεις για περίπου δύο μήνες με τους επενδυτές», αναφέρουν χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως -τουλάχιστον προς ώρας- ενδιαφέρον έχουν επιδείξει οι Bain, Fortress, Christofferson και Cepal – Kaican. «Το ποιοι πραγματικά θα συνεχίσουν, με αυτήν ή άλλη σύνθεση, θα αποδειχθεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών προσφορών.

Ακόμη και τότε, βέβαια, η γενική γραμματεία χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και το ΥΠΟΙΚ θα προχωρήσουν στην αξιολόγησή τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής και να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης. Υπενθυμίζεται πως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως:

 Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου

 Τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης

 Την αξιοπιστία, ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι ο Φορέας να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικός το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι αλλαγές και το μοντέλο Κύπρου

Με έκπτωση 30% επί της εμπορικής τους αξίας θα μπορεί ο Φορέας να αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων δανειοληπτών. Η δυνατότητα αυτή που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες απόδοσης της επένδυσης, καθιστώντας την έτσι πιο ελκυστική προς τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία δε, το 75% των πλειστηριασμών καταλήγει άγονο στο «πρώτο σφυρί» και συνήθως κατακυρώνεται στο τρίτο, άρα με αυτόματη αναπροσαρμογή στο 65% της αρχικής τιμής.

Όσον αφορά στο πάγιο αίτημα των επενδυτών για συμμετοχή του Δημοσίου στη λειτουργία του Φορέα, αυτό απορρίπτεται από την κυβέρνηση, λόγω έλλειψης δημοσιονομικού χώρου και όχι τυχόν ενστάσεων της Ευρώπης. Ακόμη και το αντίστοιχο μοντέλο που «τρέχει» από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου η Κύπρος (σ.σ. Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης), το υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνει πρόβλεψη κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό για το συνολικό ποσό της κρατικής χορηγίας που πρέπει να καταβληθεί για το Σχέδιο και καταβάλλει ετήσια το πραγματικό ποσό στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), ήτοι στον νέο ιδιοκτήτη.

Αυτή μπορεί να είναι η πιο κρίσιμη διαφορά μεταξύ των σχημάτων, αλλά όχι και η μοναδική. Όπως είχε γράψει το newmoney:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ελλάδα: Στον Φορέα μπορούν να απευθυνθούν οι οφειλέτες, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μία μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση και πληρούν τα εξής κριτήρια:

α) Το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κύπρος: Πρέπει να πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το δάνειο να ήταν μη εξυπηρετούμενο στις 31/12/2021 και να παρέμεινε μη εξυπηρετούμενο στις 31/12/2022.

2. Να έφερε ως εξασφάλιση κύρια κατοικία, η αξία της οποίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ βάσει εκτίμησης που θα διενεργηθεί ή τις 350.000 ευρώ σε περίπτωση δανειολήπτη της «Εστίας» και «Οικίας».

3. Οι δανειολήπτες να έχουν λάβει συγκεκριμένα επιδόματα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Προνοίας ή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

4. Να έχουν μόνιμη κατοικία την επιλέξιμη κύρια κατοικία.

Τίμημα μεταβίβασης του ακινήτου

Ελλάδα: Το τίμημα που θα καταβάλει ο Φορέας, προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα της πρώτης κατοικίας, θα ισούται με το 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Κύπρος: Η μεταβίβαση του ακινήτου γίνεται με τίμημα που αντιστοιχεί στο 65% της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τους εκτιμητές.

Διάρκεια μίσθωσης και δικαίωμα επαναγοράς

Ελλάδα: Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη, με τον δανειολήπτη να μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση, η οποία θα χρησιμοποιείται για να πληρώσει το ενοίκιο στον Φορέα (επίδομα στέγασης από 70 έως και 210 ευρώ). Η συμφωνία μπορεί να λήξει εάν ο δανειολήπτης χάσει τρεις δόσεις, ενώ στον αντίποδα, εάν τις έχει εξοφλήσει τότε μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία πριν από τη συμπλήρωση 12ετίας (που είναι το ανώτατο χρονικό όριο), καθώς καταργήθηκε η υποχρέωση πληρωμής του συνόλου των μισθωμάτων σε περίπτωση που ασκήσει νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς, αλλά και με έκπτωση 30%.

Κύπρος: Ο οφειλέτης νοικιάζει το ακίνητο από την ΚΕΔΙΠΕΣ για 14 χρόνια ή εφόρου ζωής εφόσον είναι άνω των 65 ετών. Το δικαίωμα επαναγοράς δίδεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης, με το τίμημα να περιλαμβάνεται στη σύμβαση ενοικίασης.

Διαβάστε ακόμη

«Ελ. Βενιζέλος»: Στον δρόμο για το Χρηματιστήριο με ρεκόρ όλων των εποχών στην επιβατική κίνηση

Η μεγάλη επιστροφή του Μ.Χ. και το “legend” του Αδωνι, ο καφές του Μπλίνκεν με Μητσοτάκη στα Χανιά, το παλτό του Παναμά και το πίσω κάθισμα του τραπεζίτη

Economist Intelligence Unit: Οι δέκα επιχειρηματικές τάσεις για το 2024

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ