Η JP Morgan, μετά τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας για το 2023 και την καθοδήγηση για τα έτη 2024-2026 επισημαίνει ότι «έρχονται» περαιτέρω αναβαθμίσεις στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) λόγω καλύτερων καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα βασικά σημεία αναφορικά με τις προοπτικές των επόμενων ετών είναι:

-Η νέα καθοδήγηση βλέπει τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σταθερά το 2024 στα 1,2 ευρώ ανά μετοχή περίπου, πάνω από τα 1,3 ευρώ ανά μετοχή το 2026 εξαιρουμένων των προγραμματισμένων επαναγορών.

– Η αποτίμηση για το 2025 με δείκτη P/E στις 6,3 φορές και  δείκτη P/TBV στις 0,7 φορές. Η μετοχή σημειώνει άνοδο 9% φέτος, η τιμή στόχος για τη μετοχή είναι στα 8,3 ευρώ και η σύσταση overweight.

– Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων (CET1) αυξάνεται σε πάνω από 23% έως το 2026 πριν από την καταβολή κεφαλαίου, προσφέροντας πάνω από 900 μονάδες βάσης πλεόνασμα κεφαλαίου σε σχέση με τον εσωτερικό στόχο του 14%.

– Ο Όμιλος αναμένει ότι η διανομή μερίσματος θα αυξάνεται σταθερά προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα με την επιστροφή κεφαλαίου να συμπληρώνεται από επαναγορές.

– Ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων CET1 παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τριμηνιαίως στο 17,8%, συμπεριλαμβανομένου ενός δεδουλευμένου μερίσματος 90 μ.β. για πέρυσι που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής 30%.

– Η καθοδήγηση υποδηλώνει καθαρά έσοδα από τόκους (NII) για το 2026 κοντά στα επίπεδα του 2023 με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) να μειώνεται χαμηλότερα από τις 270 μ.β. έναντι 303 μ.β. το 2023.

Η καθοδήγηση δεν προβλέπει επαναγορές, αλλά δεδομένης της ισχυρής πορείας του εποπτικού κεφαλαίου CET1 (πάνω από 23% στο 2026 πριν από την επιστροφή κεφαλαίου) η διοίκηση «βλέπει» τις επαναγορές μετοχών ως μορφή ανταμοιβής των μετόχων.

– Η διοίκηση δεν παρείχε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα των πιθανών επαναγορών αλλά για το 2023, η απόφαση συνεπάγεται 30% πληρωμή μερισμάτων από το περσινά κέρδη.

– Η τράπεζα βλέπει μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά το 2024, λόγω των υψηλότερων beta των καταθέσεων και το κόστος MREL, αλλά από εκεί και πέρα με διαρθρωτικές αντισταθμίσεις και ανάπτυξη του ισολογισμού θα αντισταθμίσει τις όποιες πιέσεις.

–  Η καθοδήγηση της Εθνικής Τράπεζας υποθέτει ότι τα παρεμβατικά επιτόκια της ΕΚΤ για τα έτη 2024 και 2025 θα διαμορφωθούν σε 3% το 2024 και στο 2,25% για το επόμενο έτος.

– Τα συνολικά beta καταθέσεων αναμένεται να αυξηθούν ήπια λόγω των συντηρητικών παραδοχών στην αλλαγή μίγματος των καταθέσεων, αν και χωρίς ορατές πιέσεις μέχρι στιγμής.

– Η τράπεζα πρόσθεσε περισσότερα χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, με το σύνολο των χρεογράφων να αυξάνεται κατά 9% τριμηνιαίως και 27% σε ετήσια βάση στα 10 δισ. ευρώ περίπου, που είναι περίπου και το ένα τέταρτο των βασικών καταθέσεων.

Διαβάστε ακόμη:

Πλειστηριασμοί: Το ημιτελές hotel στην Κύθνο και το εμπορικό κέντρο στην Αργυρούπολη (pics)

London Institute for Healthcare Engineering: Προσκλητήριο για συνέργειες με ελληνικές εταιρείες (pics)

Eurogroup: 6 μήνες «φωτιά» για τους δημοσιονομικούς στόχους του 2025

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ