Οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για τη χρονιά και η JP Morgan Credit Research τα χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές ως συνέχεια στη σταθερή τους πορεία.

H JP Morgan εκτιμά ότι οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 7,3% για τη Eurobank, 11,8% για την Εθνική Τράπεζα, 16% για την Τράπεζα Πειραιώς και 20% για την Alpha Bank.

Συνολικά το τρίμηνο χαρακτηρίζεται από την JPM από συγκρατημένα κέρδη αλλά απρόσκοπτη πρόοδο στην ποιότητα του ενεργητικού εντός των κεφαλαιακών προϋπολογισμών των τραπεζών-εκδοτών.

H εκτίμηση της αμερικανικής τράπεζας είναι ότι οι δείκτες θα διαμορφωθούν σε 9% στις αρχές του 2022 για την Πειραιώς με 3% μεσοπρόθεσμο στόχο, 6% για τη Eurobank, 8% για την Εθνική Τράπεζα και, τέλος, μονοψήφιο ποσοστό 8% για την Αlpha Bank.

Πώς είδε τα αποτελέσματα

Η Αlpha Bank συνεχίζει βάσει προγράμματος το επιταχυνόμενο σχέδιο μείωσης του κινδύνου της. Η JPM βρίσκει ενδιαφέρουσα την περαιτέρω αναθεώρηση στο guidance της τράπεζας για την εισροή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την εκτίμηση ότι οι εισροές θα είναι μόλις 100 εκατ. ευρώ καθαρά για το έτος έναντι 600 εκατ. ευρώ που ήταν η πρόβλεψη το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αναμενόμενες εισροές από τα δάνεια σε moratoria παραμένουν αμετάβλητες σε 800 εκατ. ευρώ, με την αναθεώρηση να αποδίδεται σε υψηλότερες εκροές. Η τράπεζα εξέπληξε επίσης με μια σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της (CoR) για το έτος σε 90 μ.β. από 120 μ.β.

Η Εθνική Τράπεζα αντανακλά την ίδια θετική τάση στις οργανικές εκροές NPE όπως και η Αlpha Bank, με μείωση των NPEs κατά 300 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, εκ των οποίων 215 εκατ. ευρώ από οργανική μείωση. Η τράπεζα συνέχισε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες του τομέα στο μέτωπο των κερδών, με τα βασικά κέρδη να προσθέτουν ένα εντυπωσιακό μέγεθος κατά 63 μ.β. σε όρους σταθμισμένου με το κίνδυνο ενεργητικού (RWA) στο τρίμηνο, αντανακλώντας ισχυρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς, η JMP εξηγεί τα σενάρια για τα τρέχοντα και τα μελλοντικά πλεονάζοντα κεφάλαια.  Τα πλεονάζοντα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς στο τρίτο τρίμηνο είναι ισχνά -μόλις 52 εκατ. ευρώ ή 20 μονάδες βάσης.

Όταν ληφθεί υπόψη η ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου από τη συναλλαγή Sunrise 2, για την οποία έχει ήδη καταγράψει τη ζημία απομείωσης και τη συναλλαγή Thalis, το πλεονάζον κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς προσαρμόζεται για αυτές τις δύο συναλλαγές πιο κοντά στα 540 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JPM ο δείκτης θα επιστρέψει στο 16% ή 554 εκατ. ευρώ, υποθέτοντας αμετάβλητο ενεργητικό σταθμισμένο με τον κίνδυνο (RWA).

Αναφορικά με τη σταδιακή εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, η JPM εξηγεί ότι μετά το τέλος του οικονομικού έτους 2022, η μεγάλη εξάρτηση της τράπεζας από τη σταδιακή εφαρμογή των ΔΠΧΑ θα εξαλειφθεί.

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννα Παπαδοπούλου: Τα 100 χρόνια της ιστορικής εταιρείας, οι εορτασμοί και οι νέες επενδύσεις (pics)

ΟΑΕΔ: 20.000 προσλήψεις με το voucher των 2.520 ευρώ

EY: Οι καταναλωτές επιλέγουν να ζήσουν με λιγότερα – Επαναξιολογούν τις αγορές τους παγκοσμίως