Τα «καμπανάκια» που ολοένα και δυναμώνουν, προειδοποιώντας για αύξηση των «κόκκινων» δανείων, ως απόρροια της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων και της ακρίβειας, αρχίζουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι τράπεζες, εστιάζοντας τις προσπάθειες «θωράκισης» του ισολογισμού τους, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη «θεραπεία» του φαινομένου.

Πιο αναλυτικά, εντατικότερη προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των «κόκκινων» δανείων ζητά από τις τράπεζες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, υπενθυμίζοντας στην πρόσφατη έκθεσή του για την οικονομία πως ακόμη δεν έχει καταγραφεί η πλήρης επίδραση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού στην ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Πιο αναλυτικά, στα τέλη του 2022 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια «άγγιζαν» τα 13,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,2 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 και κατά περίπου 95,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε και είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση του εκτελεστικού προέδρου της doValue Greece και επικεφαλής περιφέρειας Ελλάδας & Κύπρου, κ. Θεόδωρου Καλαντώνη, ο οποίος σημείωσε πως όσο τα επιτόκια θα διατηρούνται υψηλά το πρόβλημα εξυπηρέτησης των δανείων και δη, των στεγαστικών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα εντείνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να προληφθεί ένα νέο «κύμα» μαζικών αθετήσεων πληρωμών, τράπεζες και servicers αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν σχέδιο για ετήσιο «πάγωμα» των επιτοκίων στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Σκοπός του είναι να προστατεύσει τους δανειολήπτες από μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς (Euribor, Libor, ΕΚΤ), χωρίς, ωστόσο, να στερηθούν τα οφέλη τυχόν μελλοντικής μείωσής τους.

Όσον αφορά στο κομμάτι της «θεραπείας», οι τράπεζες έχουν ήδη δρομολογήσει πωλήσεις χαρτοφυλακίων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2023. Ειδικότερα, στην «ουρά» για πώληση βρίσκονται τα εξής projects:

Solar (project των «4»): Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την τιτλοποίηση του οποίου «τρέχουν» από κοινού και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, στις 2 Αυγούστου 2022 υποβλήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών κοινή αίτηση για ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, ονομαστικού ποσού 304 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου ελήφθησαν και οι δεσμευτικές προσφορές από τους επενδυτές. Σκοπός των «4» είναι η πώληση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του α’ εξαμήνου 2023.

Frontier ΙΙ (Εθνική Τράπεζα): Το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου ενός δισ. ευρώ. Την 29 Ιουνίου 2022 η ΕΤΕ ανακοίνωσε την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ηρακλής ΙΙ» για την παροχή εγγύησης, ύψους έως 460 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, στις 29 Ιουλίου 2022 υπήρξε οριστική συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Σύμφωνα με την τράπεζα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023.

Pronto (Εθνική Τράπεζα): Αφορά σε χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένων: της πώλησης της συμμετοχής στη Probank Leasing A.E., της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing S.A. Την 31 Δεκεμβρίου 2022 η λογιστική αξία προ προβλέψεων των χαρτοφυλακίων μισθώσεων της Τράπεζας και της NBG Leasing, ανήλθε σε 51 εκατ. ευρώ, με το κλείσιμο της συναλλαγής να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2023.

Sunrise III (Τράπεζα Πειραιώς): Περιλαμβάνει περίπου 37.000 δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή που «τρέχει» η Τράπεζα Πειραιώς υπόκειται στην έγκριση της ελληνικής δημοκρατίας, αναφορικά με την παροχή εγγύησης για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 160 εκατ. ευρώ, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Sunshine, Chios, Trinity IX και Trinity XI (πρώην Trinity IV) (Τράπεζα Πειραιώς): Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς οποιοδήποτε κώλυμα που ενδέχεται να έχει καθυστερήσει τη διαδικασία πώλησης των επίμαχων χαρτοφυλακίων θα ξεπεραστεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 η συνολική λογιστική αξία αυτών των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανερχόταν σε 127 εκατ. ευρώ έναντι 175 εκατ. ευρώ το 2021. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου η τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την Bain Capital Credit για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases, συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, 500 εκατ. ευρώ προ προβλέψεων.

Sky (Alpha Bank): Πρόκειται για κυπριακό χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής τραπεζικής και επιχειρηματικής πίστης, κυρίως με εξασφάλιση. Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, στα τέλη του 2022 εκκρεμούσε η έγκριση του επενδυτή (Cerberus) από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης, ενώ, παράλληλα, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Όμιλο και στον επενδυτή, αναφορικά με την τελική περίμετρο της συναλλαγής και τη διάρθρωση του τελικού τιμήματος. «Δεδομένου ότι και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι παραμένουν δεσμευμένοι στη μεταξύ τους συμφωνία για την ολοκλήρωση της πώλησης και η έγκριση που εκκρεμεί από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αναμένεται άμεσα να ληφθεί, τα στοιχεία της εν λόγω συναλλαγής παρέμειναν ταξινομημένα ως μία ομάδα διάθεσης κατεχόμενη προς πώληση. Σημειώνεται, ωστόσο, πως μελλοντικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον αντισυμβαλλόμενο ενδέχεται να διαφοροποιήσουν την τελική επίπτωση της συναλλαγής στις οικονομικές καταστάσεις», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Hermes (Alpha Bank): Εντός του α‘ εξαμήνου του 2022 η τράπεζα εκκίνησε τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις (project Hermes). Την 29.6.2022 η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας πώλησης, δυνάμει της οικονομικής προσφοράς που έλαβε η τράπεζα (Davidson Kempner), η οποία υπόκειται σε συνήθεις ελέγχους δέουσας επιμέλειας εκ μέρους του επενδυτή, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2023.

Διαβάστε ακόμη:  

Άλκης Δαυίδ: Η τρίτη καταδίκη για σεξουαλική παρενόχληση, οι αποζημιώσεις των 58 εκατ. δολ. και η βίλα στις Σπέτσες (pics + vid)   

Μύκονος: Το super market που κάνει θραύση με DJs, bartenders και τον σεφ του Ρονάλντο «πάει» και στο Λονδίνο 

Στεγαστικά δάνεια: «Ομπρέλα» προστασίας για σχεδόν 400.000 δανειολήπτες – Πότε παγώνουν τα επιτόκια