Τράπεζες

Κάτω του 10% το ποσοστό όσων παραδίδουν τα κλειδιά του σπιτιού τους για «κούρεμα» χρέους

  • Αγγελική Βελεσιώτη


«Την περίοδο πριν την πανδημία και των μέτρων που ακολούθησαν το αντίστοιχο ποσοστό κυμαινόταν σε επίπεδα άνω του 20%», τονίζει ο COO της UCI Greece LMS, κ. Θανάσης Φιλίππου, κάνοντας λόγω για μία πτώση της τάξεως άνω του 50%

Προσκόμματά στην προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων από πλευράς των servicers έχει δημιουργήσει η πολύμηνη αναστολή των πλειστηριασμών και γενικότερα όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της πανδημίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον COO της UCI Greece LMS, κ. Θανάση Φιλίππου, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο ρυθμός των ανακτήσεων, των οριστικών ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, όπως, επίσης και των φιλικών λύσεων οριστικής διευθέτησης του χρέους μέσω πώλησης ή ανάκτησης του υπέγγυου ακινήτου (amicable solutions).

«Με βάση τα δικά μας στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό των οφειλετών που δέχεται να προχωρήσει σε διαδικασία πώλησης του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με την αρωγή των εξειδικευμένων μονάδων και δομών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ή και να παραδώσει το ακίνητο, με σκοπό την οριστική φιλική διευθέτηση του χρέους του, έχει μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10%, ενώ την περίοδο πριν την πανδημία και των μέτρων που ακολούθησαν το αντίστοιχο ποσοστό κυμαινόταν σε επίπεδα άνω του 20%», τονίζει χαρακτηριστικά στο newmoney και συνεχίζει: «Συνεπώς πρόκειται για μία πτώση της τάξεως άνω του 50%, η οποία αν και θεωρείται φυσιολογική και αναμενόμενη λόγω του περιβάλλοντος ανασφάλειας, αλλά και προστατευτισμού που προκάλεσε η πανδημία, έχει, ωστόσο, σημαντική επιρροή στο ρυθμό των ανακτήσεων και στην γενικότερη προσπάθεια διαχείρισης των δανείων».

Όπως εξηγεί ο κ. Φιλίππου, ο βασικός παράγοντας που δυσχεραίνει την υλοποίηση τέτοιων λύσεων φιλικής διευθέτησης σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία εντοπίζεται κυρίως στην ολοένα και αυξανόμενη απροθυμία των οφειλετών να εισέλθουν σε διαδικασία ουσιαστικής διαπραγμάτευσης για την εφαρμογή μιας λύσης διευθέτησης του χρέους με απευθείας πώληση σε τρίτο ή οικειοθελούς παραχώρησης του υπέγγυου ακινήτου.

«Η ανασφάλεια και η αρνητική ψυχολογία που έχει προκαλέσει σε όλη την κοινωνία η πανδημία αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για να προχωρήσει  ο οφειλέτης σε μία λύση οριστικής διευθέτησης του χρέους, όπως οι φιλικές λύσεις που προϋποθέτουν ρευστοποίηση μέσω πώλησης ή εκχώρησης του ακινήτου. Είναι, όμως, φυσιολογικό σε ένα επισφαλές και αβέβαιο περιβάλλον οι οφειλέτες να προτιμούν κάποια προσωρινή ρύθμιση από το να προβούν αποφασιστικά σε μία οριστική διευθέτηση, ακόμη και εάν οι όροι μιας τέτοιας λύσης είναι προνομιακοί γι’ αυτούς, με μεγάλα ποσοστά διαγραφής χρέους και άλλες διευκολύνσεις», σημειώνει.

Επίσης, η αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της πανδημίας φέρεται να δημιούργησε ένα δίχτυ προστασίας στους οφειλέτες, το οποίο με τη σειρά του, δυσκολεύει την διαδικασία εξεύρεσης και ακόμη περισσότερο την υλοποίηση λύσεων οριστικής διευθέτησης, καθώς οι οφειλέτες νοιώθουν ότι έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και συνεπώς, δεν είναι τόσο θετικοί στο να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης παραχώρησης του ακινήτου τους. «Σημαντικό είναι να υπενθυμίσουμε ότι αυτού του τύπου οι φιλικές λύσεις απαιτούν σε μεγάλο βαθμό διαπροσωπική επαφή με τον οφειλέτη και χτίσιμο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας για να ολοκληρωθούν, κάτι το οποίο σαφώς και δεν είναι δυνατόν από τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης που επέβαλλε η πανδημία στις ζωές μας. Η άμεση εφαρμογή των τεχνολογικών εργαλείων, όπως τα video conferences, βοήθησαν και βοηθούν σημαντικά σε αυτό το σκοπό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την διαπροσωπική επαφή στο βαθμό που χρειάζεται για την εφαρμογή των amicable solutions», τονίζει ο κ. Φιλίππου και προσθέτει:

«Εκτός, όμως, από τη σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος των οφειλετών, η πανδημία επέφερε και σημαντικά προβλήματα και χρονικές καθυστερήσεις στην πρακτική υλοποίηση των λύσεων οριστικής διευθέτησης με πώληση ή παραχώρηση του ακινήτου. Οι αλλαγές και καθυστερήσεις στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, όπως εφορίες, πολεοδομίες, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ. εν μέσω πανδημίας δυσχέραναν και συνεχίζουν να δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό και να αυξάνουν σημαντικά τους χρόνους υλοποίησης τέτοιων λύσεων, καθώς οδηγούν σε σημαντική επιβράδυνση, τόσο τη διαδικασία νομικής και τεχνικής ωρίμανσης του ακινήτου, όσο και τη διαδικασία της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του οφειλέτη – πωλητή. Ειδικά σε περιπτώσεις πώλησης του ακινήτου σε τρίτους, σημαντικά προβλήματα προέκυψαν και λόγω των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, στην διαδικασία εμπορικής διάθεσης του ακινήτου, καθώς δυσχέραναν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία επίδειξης του ακινήτου σε υποψήφιους αγοραστές».

Τιτλοποιήσεις και εθελοντική παράδοση

Όσον αφορά στην επίδραση που έχουν οι μαζικές από πλευράς των τραπεζών τιτλοποιήσεις στις λύσεις οριστικής διευθέτησης, ο COO της UCI Greece LMS απαντά αρνητικά. «Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο, προκειμένου οι τράπεζες να βοηθήσουν στην εξυγίανση του ισολογισμού τους, την άμεση παροχή ρευστότητας, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα των ‘κόκκινων’ δανείων που θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν αποφασιστικά στον βασικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας.

Οι τιτλοποιήσεις,, όμως, από μόνες τους δεν προσφέρουν κάτι στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ‘κόκκινων’ δανείων και γενικότερα του ιδιωτικού χρέους για την κοινωνία, καθώς το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζεται για την τράπεζα, αλλά παραμένει το ίδιο για τον οφειλέτη. Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης του χρέους μέσω εθελοντικής παράδοσης του ακινήτου ή πώλησής του σε τρίτο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία», τονίζει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως εάν το δάνειο ενός οφειλέτη έχει τιτλοποηθεί ή όχι δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα υλοποίησης μιας λύσης διευθέτησης του χρέους που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα δάνειο είτε είναι τιτλοποιημένο είτε όχι.

«Συνηθίζεται να λέγεται ότι τέτοιου τύπου λύσεις εφαρμόζονται πιο εύκολα σε τιτλοποιημένα δάνεια, καθώς υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης άφεσης χρέους. Στην πραγματικότητα το εάν θα γίνει διαγραφή χρέους και το ύψος αυτής εξαρτάται κατά βάση από την αξία του ακινήτου και την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, παράγοντες που σαφώς και δεν επηρεάζονται από το εάν το δάνειο είναι τιτλοποιημένο ή όχι. Η επιτυχία και η σωστή εφαρμογή της λύσης έγκειται και εξαρτάται από τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση, κάτι που μπορούν να παρέχουν οι ειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης», καταλήγει ο κ. Φιλίππου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η UCI Greece LMS εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στις φιλικές λύσεις οριστικής διευθέτησης του χρέους μέσω πώλησης ή ανάκτησης του υπέγγυου ακινήτου, ενώ η πολύχρονη εμπειρία της έχει δείξει ότι οι δανειολήπτες που δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ευεργετικές  διατάξεις προστασίας του νομοθέτη προχωρούν στην επίμαχη λύση, καθώς αντιλαμβάνονται ότι φέρνει ένα οριστικό αποτέλεσμα στο μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν με τα δάνειά τους.

Διαβάστε ακόμη:

H απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου και οι προβλέψεις για την επόμενη μέρα

Μπιλ Γκέιτς: «Φάτε συνθετικό κρέας – Θα το συνηθίσετε»

Bitcoin: Μπορεί να αγγίξει τα 1 εκατ. δολάρια – Πάρτι οι επενδυτές… με επιφυλάξεις

Απόρρητο Απόρρητο