Οι τράπεζες ήταν οι μεγάλοι νικητές το 2023 και θα ξεχωρίσουν και το 2024, υποστηριζόμενες από την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, εκτιμά η Piraeus Securities.

«Έχουμε αυξήσει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών κατά 13% κατά μέσο όρο, μετά από αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 20% περίπου, αναμένοντας σήμερα μικρότερη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), καθώς φαίνεται ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα είναι περισσότερο σταδιακές. Θέτουμε τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank στα €2,55 (από €2,15), εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστή P/TBVPS στις 0,9 φορές στην ενσώματη λογιστική αξία του 2024 (έναντι τρέχοντος πολλαπλασιαστή 0,56 φορές). Θέτουμε τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΕΤΕ στα €8,80 (από €8,0) εφαρμόζοντας έναν πολλαπλασιαστή P/TBVPS στις 1,1 φορές τη φετινή ενσώματη λογιστική αξία (έναντι τρέχοντος πολλαπλασιαστή στις 0,84 φορές). Τέλος, θέτουμε τιμή-στόχο για τη μετοχή της Eurobank στα €2,6 (από €2,20) εφαρμόζοντας έναν πολλαπλασιαστή P/TBVPS στις 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της φετινής χρήσης (έναντι τρέχοντος πολλαπλασιαστή 0,80 φορές)», υπογραμμίζει η Piraeus Securities.

Μια επαναξιολόγηση των τραπεζικών μετοχών θα προκληθεί επίσης από την αναβάθμιση της αγοράς σε ανεπτυγμένη, γεγονός που θα οδηγήσει σε χαμηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς που χρησιμοποιείται στην αποτίμηση, υποστηρίζοντας υψηλότερους πολλαπλασιαστές P/TBVPS. Οι διοικήσεις των τραπεζών στα conference calls που θα συνοδεύσουν τα αποτελέσματα του 2023 θα παράσχουν ενημέρωση για τις προοπτικές των ετών 2024-2025 και θα ανακοινώσουν το προτεινόμενο μέρισμα από την περσινή χρήση.

«Η Alpha Bank είναι το Value Play των ελληνικών τραπεζών μας, διαπραγματεύεται με 0,56 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για φέτος για δείκτη αποδοτικότητας RοTE 11% περίπου και αναμένεται να υπεραποδώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου μείωσης των επιτοκίων, βιώνοντας το μικρότερο πλήγμα από τις μειώσεις των επιτοκίων λόγω της δομής του ισολογισμού της. Η Εθνική Τράπεζα είναι το δυνητικό Dividend Play, χάρη στα μεγάλα κεφαλαιακά της αποθέματα, που επιτρέπουν πιο γενναιόδωρες πληρωμές στους μετόχους, πάνω από τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Η Eurobank είναι το Growth Play, παρουσιάζοντας το υψηλότερο βιώσιμο δείκτη RοTE, χάρη σε ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό μοντέλο και τη διεθνή επέκταση. Οι τιμές στόχοι για τις τράπεζες είναι για την Alpha Βank τα 2,55 ευρώ, για τη Eurobank τα 2,60 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα τα 8,80 ευρώ», υπογραμμίζει η χρηματιστηριακή.

Οι ελληνικές τράπεζες είχαν ένα θαυμάσιο 2023 με την μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) να αναμένεται να έχει ξεπεράσει το 80% σε ετήσια βάση και το μέσο υποκείμενο δείκτη αποδοτικότητας ROTE να έχει ξεπεράσει το 16%, μετά από αρκετές αναβαθμίσεις των προβλέψεων κατά τη διάρκεια του έτους. Ο κινητήριος μοχλός πίσω από αυτή την επίδοση ήταν η αύξηση του καθαρού εσόδου από τόκους (NII) κατά περίπου 50% ετησίως κατά μέσο όρο, λόγω των υψηλών beta δανείων της τάξης του 70% έναντι χαμηλών beta καταθέσεων της τάξης του 10%, σε συνδυασμό με μέσο λόγο δανείων προς καταθέσεις κάτω από 70%.

«Αναμένουμε μια ομαλότερη από την προηγουμένως αναμενόμενη πορεία των κερδών ανά μετοχή. Βλέπουμε αρνητικές μεταβολές στα EPS το 2024 και το 2025, και μικρές θετικές το 2026. Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο να υπερασπιστούν την μείωση των NII κατά τη διάρκεια του κύκλου μείωσης των επιτοκίων μέσω νέων χορηγήσεων (για το 2024-2026 μέσος ρυθμός ανάπτυξης των καθαρών χορηγήσεων άνω του 5%), αντιστάθμιση του κινδύνου και τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου τίτλων τους (περίπου 30% της καταθετικής βάσης κατά μέσο όρο). Αντισταθμιστικά στοιχεία είναι επίσης η αύξηση των εσόδων από προμήθειες που αναμένεται να καλύψει πάνω από το 50% της μείωσης των NII για τα έτη 2024-2026 και η ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου μετά την ολοκλήρωση της της διαδικασίας εξυγίανσης», καταλήγει η χρηματιστηριακή.

Τι βλέπει για το 2024

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγοράς ήταν μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις το 2023 επισημαίνει η Piraeus Securities. Οι καταλύτες που συνέβαλαν σε αυτό είναι:

· Η βελτίωση των μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών που επέτρεψαν στη χώρα να επιστρέψει σε επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης S&P και Fitch) μετά από μια δεκαετία,

· η πολιτική σταθερότητα μετά τις εθνικές εκλογές του καλοκαιριού,

· η σταθερή αύξηση των εταιρικών κερδών έναντι ενός αβέβαιου παγκόσμιο οικονομικού περιβάλλοντος, με αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 10,4% στις μετοχές που καλύπτει.

«Όσον αφορά το 2024, διατηρούμε μια αισιόδοξη άποψη, αναμένοντας ότι το ΧΑ θα συνεχίσει να υπεραποδίδει, λόγω του υψηλότερου από τον μέσο όρο ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και της ευνοϊκής αποτίμησης των μετοχών. Αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα ξεχωρίσουν και φέτος, υποστηριζόμενες από την κερδοφορία, τις αποτιμήσεις και την αναμενόμενη επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων».

Μεταξύ των μη τραπεζικών μετοχών, η λίστα με τα top picks της η Piraeus Securities περιλαμβάνει:

· τη ΔΕΗ, καθώς ο μετασχηματισμός της εταιρείας αποκτά δυναμική,

· τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ελκυστική αποτίμηση που θα αναγνωριστεί σταδιακά από τους επενδυτές

· τη Jumbo καθώς η εταιρεία επιτυγχάνει βιώσιμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή, διατηρώντας παράλληλα υψηλές πληρωμές στους μετόχους

· και την Τιτάν λόγω του παρατεταμένου θετικού κύκλου του κλάδου.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί την ευνοϊκή άποψη για τη Mytilineos λόγω του σταθερού επιχειρηματικού μοντέλου και της αυξανόμενης παγκόσμιας εμβέλειας, τη Motor Oil λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών από τη διύλιση που υποστηρίζουν το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και τον ΟΠΑΠ λόγω της ισχυρής θέσης στην αγορά, που υποστηρίζει υψηλές ταμειακές πληρωμές προς τους μετόχους.

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ για πέρυσι σημείωσε κέρδη 39% έναντι 12,7% για τον δείκτη Stoxx Europe 600, ενώ οι τράπεζες είχαν μια εξαιρετική χρονιά, με την Τράπεζα Πειραιώς να σημειώνει κέρδη +123%, η Εθνική Τράπεζα +68%, η Alpha Bank +54%, η Eurobank +53%. Πέρα από τις τράπεζες και με προσαρμογή για τα μερίσματα, οι δύο κύριοι κερδισμένοι ήταν η μετοχή της Cenergy Holdings με +139% και η μετοχή της Aegean Airlines με +114%. Οι μετοχές που υπεραπέδωσαν σημαντικά από την αγορά ήταν οι Mytilineos με +87%, η Τιτάν με +83%, η ΕΧΑΕ με +76%, η Jumbo με +76% και η ΔΕΗ με +70%. Στον αντίποδα, η Τέρνα Ενεργειακή με απόδοση -20% και ο ΟΤΕ με -8% ήταν οι κύριοι τίτλοι που υστέρησαν.

 

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Χρεώσεις ακόμη και κάτω από 11 λεπτά την κιλοβατώρα ετοιμάζουν οι πάροχοι για τα σταθερά συμβόλαια

ΥΠΕΘΟ: Ερχεται €1 δισ. τον μήνα από το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες

Ο Τσίπρας το τζόκινγκ και οι ανησυχίες των βουλευτών (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ), οι Τσέχοι και οι Αμερικανοί για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τα λόμπι εμφανίστηκαν… σαν τα ζόμπι

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ