Τρεις επιλογές έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες και δη, όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους από το ηλεκτρονικό «σφυρί».

Με τη «μηχανή» των πλειστηριασμών να έχει πάρει για τα καλά εμπρός, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα e-auction, μέχρι το τέλος του 2022 έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 9.000, τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν έχουν άλλη λύση παρά να αναζητήσουν «καταφύγιο» στις διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου που προσφέρουν μία κάποια προστασία, τόσο στο στάδιο της ρύθμισης οφειλών, όσο και στο στάδιο της 2ης ευκαιρίας.

«Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι servicers που διαχειρίζονται δάνεια, αξίας άνω των 120 δισ. ευρώ, στηρίζουν ενεργά τις επίμαχες πρωτοβουλίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες λύσεις ρύθμισης που προβλέπουν ευνοϊκούς όρους (συμπεριλαμβανομένου του «κουρέματος»), κινούνται προς όφελος των δανειοληπτών», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι εταιρείες διαχείρισης μόνο στο πρώτο επτάμηνο του έτους προχώρησαν σε περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 2,6 δισ. ευρώ, σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

Συγκριμένα, όπως προκύπτει από σχετική ενημέρωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), οι δανειολήπτες μπορούν να επωφεληθούν:

1) Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, λαμβάνοντας επιδότηση για πέντε έτη για τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, δηλαδή:

• Το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.

• Ο οφειλέτης να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

• Στην περίπτωση που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έναν ή περισσότερους θεσμικούς πιστωτές (δηλ. ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, τράπεζες, διαχειριστές δανείων), τότε θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει όλες αυτές τις σχετικές οφειλές και μετά να εγκριθεί η σχετική κρατική επιδότηση που κυμαίνεται μεταξύ 70 ευρώ και 210 ευρώ.

Σε αντίθεση με το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του ο εξωδικαστικός μηχανισμός φέρεται να έχει ανεβάσει… στροφές. Ενδεικτικά, μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν υποβληθεί οριστικά 7.670 αιτήσεις, ύψους τεσσάρων δισ. ευρώ, ενώ είχαν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 176 εκατ. ευρώ.

Μόνο τον περασμένο μήνα εισήλθαν στην πλατφόρμα 1.007 νέες αιτήσεις και υποβλήθηκαν οριστικά 727, ενώ η εγκρισιμότητα των χρηματοδοτικών φορέων κυμάνθηκε στο 78%. Για τους επόμενους πέντε μήνες η κυβέρνηση αναμένει ρυθμίσεις από 827 εκατ. ευρώ έως και 1,1 δισ. ευρώ (αισιόδοξο σενάριο), οι οποίες θα προέρχονται από:

• 173 εκατ. ευρώ αιτήσεις σε τελικό στάδιο αξιολόγησης
• 528 εκατ. ευρώ – ή 653 εκατ. ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο – αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χρηματοδοτικούς φορείς ή/και το δημόσιο
• 126 εκατ. ευρώ – ή 266 εκατ. ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο – αιτήσεις σε αρχικό στάδιο.

2) Στο στάδιο της 2ης ευκαιρίας: Εφόσον ένας ευάλωτος οφειλέτης αδυνατεί να ρυθμίσει τις οφειλές του (με οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας), τότε έχει τη δυνατότητα να προβεί στη διαδικασία της απαλλαγής οφειλών, ήτοι να διαγράψει όλες τις οφειλές του, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση (δηλ. απώλεια) της ιδιοκτησίας της περιουσίας του, έτσι ώστε να λάβει τη 2η ευκαιρία.

Ακολούθως, ένας ιδιωτικός Φορέας αγοράζει την πρώτη κατοικία του και του την επαναμισθώνει (δηλαδή, ενοικιάζει) για 12 έτη, με τον οφειλέτη να διατηρεί το δικαίωμα επαναγοράς της στο μέλλον, εφόσον ανακάμψει οικονομικά.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα 19/9 λήγει το περιθώριο που είχαν οι επενδυτές, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον Φορέα, με το ενδιαφέρον να εκτιμάται… ζωηρό. Μέχρι ότου να τεθεί σε λειτουργία, ωστόσο, η κυβέρνηση ενεργοποίησε την πλατφόρμα, στην οποία οι ευάλωτοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή τους στο Ενδιάμεσο Πρόγραμμα. Βάσει αυτού δικαιούνται:

Κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κύριας κατοικίας, από 70 ευρώ έως 210 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών.

Αναστολή μέτρων των πιστωτών για την κύρια κατοικία (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή της κρατικής επιδότησης είναι να πληρούνται μία σειρά από κριτήρια, όπως:

• Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και με ανώτατο τα 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ανώτατο όριο ορίζονται τα 21.000 ευρώ.

«Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση της ‘Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη’, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα ορίζεται στις 60 ημέρες, ενώ ολοκληρώνεται με το πέρας των 15 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.12.2023 ή μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όποιο γεγονός συμβεί πρώτο», τονίζεται και προστίθεται:

«Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μία μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας».

Διαβάστε ακόμη

Έρευνα DHL Trade Growth Atlas: Σε νέα ρεκόρ το παγκόσμιο εμπόριο παρά τα απανωτά σοκ

ΟΤΕ: Ξεκινά το «payzy by COSMOTE» – Υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού

Το φρέσκο γκάλοπ, το φύγε ‘συ – έλα ‘συ στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ και στην ΑΒ και το cicerone της Lamda