«Η διαρκώς εντεινόμενη κλιματική κρίση σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ταχεία μετάβαση σε μια περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη με τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Οι κεντρικές τράπεζες και οι εποπτικές Αρχές, διεθνώς, εντός του πλαισίου της εντολής τους, συνεχίζουν να συμβάλλουν προς αυτόν τον σκοπό με την περαιτέρω ενσωμάτωση των θεμάτων βιωσιμότητας στις λειτουργίες τους.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει το έργο της για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα με ποικίλες δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα και με τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26)», ανέφερε στο μήνυμά του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

«Ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιδίων δραστηριοτήτων της, προς εκπλήρωση της δέσμευσής της για τη μείωση αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική, με στόχο την εναρμόνιση του συνόλου των δραστηριοτήτων της με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω και της εφαρμογής ενός συνεκτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), κατά το διεθνές πρότυπο ISO.

Επιπλέον, πραγματοποιεί πλήθος περιβαλλοντικών δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα ”BoGreen – Bank of Green”», κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ανάπτυξη 2,5% φέτος και 2,2% το 2024 –  H επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα είναι σχεδόν βέβαιη

Ποιες παροχές σε είδος προς τους μισθωτούς είναι αφορολόγητες

Erieta Attali: Η Ελληνοισραηλινή φωτογράφος τοπίων, μνημείων και κτιρίων ακτινοβολεί διεθνώς

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ