Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της δημιουργίας εθνικού δικτύου με μονοπάτια και διαδρομές πεζοπορίας σε ολόκληρη τη χώρα

Ο υπουργός τόνισε ότι για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Συλλόγου Αλιέων θα διατεθεί το ποσό των 40.000 ευρώ από τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης

Εκτός από τα υλικά με τα οποία δομείται το αστικό περιβάλλον, και οι αυξημένες ανθρώπινες δραστηριότητες (πχ μεταφορές, ανάγκες για ψύξη/θέρμανση) επιβαρύνουν την θερμοκρασία των πόλεων