Σε διαρκείς συζητήσεις με καλόπιστους επενδυτές (bona fide), προκειμένου να αξιολογήσει το ενδιαφέρον τους για πιθανή συμμετοχή στις ελληνικές τράπεζες βρίσκεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προετοιμάζοντας, παράλληλα, το… έδαφος για την ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής με την Eurobank τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Όπως προκύπτει από την έκθεση α’ εξαμήνου πεπραγμένων ως προς τη στρατηγική λειτουργίας του, η συναναστροφή με το διεθνές επενδυτικό οικοσύστημα είναι συνεχής, με απώτερο σκοπό τη διάθεση, συνολικά ή εν μέρει, χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει το ΤΧΣ σε πιστωτικά ιδρύματα. «Σχεδιάσαμε και κοινοποιήσαμε το πλαίσιο αποεπένδυσης. Παράλληλα, παρακολουθούμε την αγορά και τη διάθεση των επενδυτών για τον προσδιορισμό ευνοϊκών συνθηκών για συναλλαγές, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ετοιμότητα για την υλοποίηση και εκτέλεση συναλλαγών», τονίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως είναι σε εξέλιξη, τόσο η αξιολόγηση τρεχουσών ευκαιριών αποεπένδυσης, όσο και η προετοιμασία για την πιθανή εκτέλεση συγκεκριμένης συναλλαγής κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού Συμβούλου Διάθεσης και Νομικού Συμβούλου. Πρόκειται για την επαναγορά από τη Eurobank του 1,4% που κατέχει το ΤΧΣ, με την τράπεζα να έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως», τόσο από τον SSM, όσο και από τους μετόχους.

Πιο αναλυτικά, το Ταμείο έχει ήδη προβεί στο σχεδιασμό και, επί του παρόντος, την υλοποίηση της διαδικασίας για το διορισμό μιας Ομάδας Οικονομικών Συμβούλων και μιας Ομάδας Νομικών Συμβούλων (και/ή διορισμό κατάλληλων νομικών συμβούλων κατά περίπτωση) – με την επιφύλαξη των νομικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων – ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί γρήγορα και αποτελεσματικά συναλλαγές που προβλέπονται στη στρατηγική αποεπένδυσης, καθώς προκύπτουν ευκαιρίες. Βάσει Νόμου, πάντως, για τις συμμετοχές των ελληνικών τραπεζών ευνοούνται στρατηγικοί επενδυτές, όπως διεθνώς αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μακροπρόθεσμους επενδυτές (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ήδη ιστορικό επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οικογενειακά γραφεία κ.λπ.), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους επενδυτές εκτός του τραπεζικού τομέα με σημαντική  τεχνογνωσία που θεωρείται ότι ενισχύσουν την  ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού τομέα να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Όσον αφορά στο ρόλο του ως μέτοχος, το ΤΧΣ διαχειρίζεται τις συμμετοχές του υπό εμπορικούς όρους, δηλαδή:

  • Έχει ενεργή συμμετοχή στα Δ.Σ. & τις Επιτροπές των τραπεζών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές, οι επιδόσεις, η διακυβέρνηση και η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών είναι κατάλληλες και πλήρως ευθυγραμμισμένες για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, διαφυλάσσοντας τις φιλοδοξίες και διασφαλίζοντας συνεχή συμμόρφωση με τις συμβατικές συμφωνίες.
  • Διατηρεί επικαιροποιημένη άποψη για την επίδοση των τραπεζών και τις προοπτικές τους, για την ενημέρωση της προσέγγισης ως ενεργού μετόχου, της στρατηγικής αποεπένδυσης και της σχετικής λήψης αποφάσεων.
  • Δραστηριοποιείται ως ενεργός μέτοχος για τη στήριξη των τραπεζών στη δημιουργία βιώσιμης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως υπέγραψε επενδυτική συμφωνία με την Thrivest Holdings, την Παγκρήτια Τράπεζα και την Τράπεζας Αττικής, με στόχο τη συγχώνευση της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρήτια Τράπεζα και τη δημιουργία μίας πέμπτης τράπεζας – πυλώνα. Παράλληλα, συμμετείχε με 329 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τον περασμένο Απρίλιο, ενώ στήριξε την τράπεζα στην ανασύσταση του Δ.Σ. & των επιτροπών της.

Διαβάστε ακόμη

Youth Pass και στα 18, αλλά… και στα 19

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και… με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ο Κωτσόβολος και οι μνηστήρες, η Praktiker στην Κέρκυρα, η παραπλάνηση από την Ellington Solutions

Πλειστηριασμοί: Για ποια «επώνυμα σφυριά» κληρώνει πριν το «off» του Αυγούστου (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ