ελληνικές τράπεζες

Σημειώνεται ότι το άρθρο 21 του ν. 4738/2020 ορίζει τα της συμμετοχής του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών

Οι τιμές στόχοι που προτείνει είναι 1,50 ευρώ για την Alpha Bank, 1,10 ευρώ για τη Eurobank, 3,30 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα - Για την Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση είναι ουδέτερη και η τιμή στόχος τα 1,90 ευρώ ανά μετοχή

Τι δήλωσε ο CEO της Αlpha Bank για τη νέα εποχή που ανοίγεται στην ελληνική οικονομία με αφορμή την εισροή των πόρων του RRF και για τον καταλυτικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα

Οι νέες τιμές - στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Η απορρόφηση κινδύνου από τα υψηλά επίπεδα από μόνη της δεν αρκεί για την απελευθέρωση της περισσότερης αξίας - Oι ανοδικοί και οι καθοδικοί κίνδυνοι

Παρά την πανδημία, η εγχώρια οικονομία συρρικνώθηκε σε πολύ μικρότερο βαθμό από την αρχικά αναμενόμενη, επισημάνθηκε στη Γ.Σ., όπου εξελέγη και το νέο διοικητικό συμβούλιο