ελληνικές τράπεζες

Μεγάλος «ντόρος» έχει γίνει και για τις εγγυήσεις, που φέρεται να ζητούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - Οι αρχές της Ιταλίας ερευνούν 4 τράπεζες για καθυστερήσεις στην παροχή δανείων

Ο οίκος χτυπά καμπανάκι για τον αντίκτυπο που θα έχει στις τράπεζες το μέτρο της αναστολής στην καταβολή δόσεων ενήμερων επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Στις 30 μέρες θα ελέγξουμε το ρυθμό χορηγήσεως των δανείων ανά τράπεζα. δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι θα γίνει αναμόρφωση του ποσού στις τράπεζες με τον μεγαλύτερο ρυθμό