Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Έγινε η εκκίνηση για συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης

  • newsroom


Η πρώτη αίτηση συμμετοχής υποβλήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, κόβοντας το νήμα στην κούρσα συμμετοχών από πλευράς τραπεζών - Τα επόμενα βήματα για την τελική αξιολόγηση

Την πρώτη αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, υπέβαλε την προηγούμενη Παρασκευή η Τράπεζα Πειραιώς, κόβοντας το νήμα στην κούρσα συμμετοχών από πλευράς τραπεζών.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλουν οι τράπεζες, όπως επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων και κατόπιν η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που θα τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός.

Στον Αποθεματικό αυτό Λογαριασμό, ως πρώτη δόση οι τράπεζες θα μπορούν να αιτηθούν από το υπουργείο Οικονομικών την εκταμίευση (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000.

Το ποσό της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ που εκταμιεύεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

Εφόσον η τράπεζα έχει σωρευτικά:

α) συνάψει συμβάσεις για δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της πρώτης δόσης κεφαλαίων ΤΑΑ,

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους τελικούς αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της πρώτης δόσης κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα χορηγηθέντα δάνεια ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων αυτών δανείων, τότε η τράπεζα θα δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού ή (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή (δ) €20.000.000 («δεύτερη δόση κεφαλαίων ΤΑΑ»). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την εκταμίευση επιπλέον κεφαλαίων ΤΑΑ μετά τη Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ και μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.

Στη συνέχεια οι τράπεζες θα απευθύνουν δημόσια ανοιχτή πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων και θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις για τη χορήγηση Δανείων ΤΑΑ. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων.

Ως σκοπός της Επιχειρησιακής Σύμβασης ορίζεται η χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στους τομείς:

• Πράσινη Μετάβαση
• Ψηφιακή Μετάβαση
• Έρευνα και Ανάπτυξη
• Εξωστρέφεια – Εξαγωγές
• Αύξηση Μέσου Μεγέθους Επιχειρήσεων

Η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό της επένδυσης ορίζεται έως 50% στο ύψος του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη.

Διαβάστε ακόμη:

Παγκόσμια ενεργειακή κρίση μετά από 48 χρόνια: H Ευρώπη στο έλεος του Πούτιν

Όμιλος Κοπελούζου: Πώς χτίζει το νέο μεγάλο Energy Hub στη Βόρεια Ελλάδα

Γιώργος Μαντζαβινάτος: Στην αγορά του real estate η QRES του ομίλου Qualco