Μειωμένες σε σχέση με τα τέλη του 2023 ήταν το α’ τρίμηνο του 2024 οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τις διοικήσεις των τραπεζών, ωστόσο, να προσδίδουν στο φαινόμενο έναν χαρακτήρα… εποχικό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις πελατών της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο σε 58,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2% σε τριμηνιαία και αυξημένες κατά, επίσης, 2% σε ετήσια βάση, επηρεασμένες από την εποχικότητα της αρχής του έτους.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Εθνική Τράπεζα, με την εποχική μείωση των καταθέσεων εταιρικής τραπεζικής, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του καθαρού χρηματοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων και τη στροφή μέρους των καταθέσεων προς επενδυτικά προϊόντα, να έχει ωθήσει τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα στα 53,6 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024, ήτοι χαμηλότερα κατά 1,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Σε επίπεδο Ομίλου, αυτές ανήλθαν σε 55,6 δισ. ευρώ τον περασμένο Μάρτιο, 800 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε ετήσια βάση, αποτελώντας το 95% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησης της ΕΤΕ.

«Η μείωση των καταθέσεων το πρώτο δίμηνο του 2024 αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ρευστότητα που είχε συσσωρευτεί στους καταθετικούς λογαριασμούς τον Δεκέμβριο του 2023», τονίζει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπενθυμίζοντας πως το υπόλοιπο των καταθέσεων στην Ελλάδα από κατοίκους εσωτερικού τον Δεκέμβριο του 2023 ανήλθε σε 201,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέο υψηλό 10ετίας.

«Η ρευστότητα αυτή αποσύρεται σταδιακά, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά προβαίνουν στην αποπληρωμή υποχρεώσεών τους με εποχικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, ένα μέρος της ρευστότητας διοχετεύεται στην αποπληρωμή δανείων, με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στα επιχειρηματικά δάνεια», προσθέτει.

Η «ακτινογραφία»

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων. Ειδικότερα, από τα συνολικά 58,6 δισ. ευρώ:

• Τα 17,34 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις επιχειρήσεων, εκ των οποίων 13,55 δισ. ευρώ αφορούν σε λογαριασμούς τρεχούμενους και όψεως, 3,4 δισ. ευρώ σε προθεσμίας και 364 εκατ. ευρώ σε δεσμευμένους για εγγύηση.

• Τα 41 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις ιδιωτών, με τη μερίδα του λέοντος να αφορούν σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου (23,5 δισ. ευρώ). Όσον αφορά στις προθεσμιακές, αυτές διαμορφώθηκαν στα 9,9 δισ. ευρώ, ενώ στα 7,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι τρεχούμενοι και όψεως λογαριασμοί. Οι δεσμευμένες καταθέσεις μειώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ.

• Τα 120 εκατ. ευρώ είναι επιταγές και εμβάσματα.

Η Εθνική Τράπεζα, από την πλευρά της, από τα 55,6 δισ. ευρώ:

• Τα 44,3 δισ. ευρώ είναι ιδιωτών

• Τα 9,6 δισ. ευρώ επιχειρήσεων και

• Το 1,7 δισ. ευρώ Δημοσίου και επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτό.

Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου στην ΕΤΕ ανέρχονται σε 30 δισ. ευρώ, με τους τρεχούμενους και τους όψεως να «αγγίζουν» τα 13 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στις προθεσμιακές, αυτές στα τέλη του Μαρτίου του 2024 διαμορφώθηκαν σε 11 δισ. ευρώ, αποτελώντας μόλις το 19% των συνολικών καταθέσεων, ποσοστό που, όπως σημειώνει η διοίκηση της τράπεζας, παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, η ΕΤΕ μέχρι τον περασμένο Μάρτιο απέδωσε στο ελληνικό Δημόσιο ποσό 1 εκατ. ευρώ, που αφορούσε σε καταθέσεις, οι οποίες είχαν υπαχθεί σε αδράνεια. Συνολικά, στη διετία το κράτος μόνο από την ΕΤΕ έχει κερδίσει περί τα 5 εκατ. ευρώ από τους επίμαχους λογαριασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4151/2013, όλοι οι αδρανείς λογαριασμοί καταθέσεων μετά την πάροδο 20 ετών υπόκεινται σε παραγραφή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους να αποδίδουν τα ταμειακά διαθέσιμα αυτών των αδρανών λογαριασμών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΝ: Θετικό σινιάλο στην αραβική Masdar για να χρηματοδοτήσει το πρασίνισμα του Πόρου

Πλειστηριασμοί: Έρχονται σφυριά για… κλωστές και μπουζούκια (pics)

Τα ψηφιακά «ραβασάκια» από την εφορία που θα ενεργοποιούνται αυτόματα σε 10 μέρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ