Πολιτική

Λιμάνι Πειραιά: Το νέο κυβερνητικό πλάνο για τις επενδύσεις και την COSCO

  • Φώφη Γιωτάκη


Τι προβλέπει το πακέτο τροποποιητικών συμβάσεων που συνάπτει το ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO - Πώς μεταβάλλει το χρονικό πλαίσιο για τις υποχρεωτικές επενδύσεις στο λιμάνι

Νέο πλάνο και νέο χρονοδιάγραμμα «κλειδώνουν» αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για το επενδυτικό σχέδιο στο λιμάνι του Πειραιά από την COSCO, με στόχο να μην επωμιστεί το ελληνικό Δημόσιο οικονομικές συνέπειες λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης των πρώτων συμφωνηθέντων.

Έγκυρες κυβερνητικές πηγές δίνουν βάρος στο πακέτο τροποποιητικών συμβάσεων που συνάπτει το ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO, αλλά και στην, ήδη από το έτος 2016, προβλεπόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης, μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ προς την COSCO, μετοχών του ΟΛΠ που εκπροσωπούν το 16% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ έναντι τιμήματος ύψους 88εκ ευρώ.

Έναντι της πρόωρης αυτής μεταβίβασης, όπως υποστηρίζουν οι καλά γνωρίζοντες, λαμβάνεται ειδική πρόνοια προστασίας των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου ως εξής:

-Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν υπαιτίως οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις εντός του νέου συμφωνημένου χρόνου, οι μετοχές που μεταβιβάζονται στην COSCO, επιστρέφουν στο ΤΑΙΠΕΔ αυτομάτως, αποδεσμευόμενες από τη μεσεγγύηση στην οποία μέχρι τότε τελούν. Παράλληλα, διατηρείται η συμβατική υποχρέωση ολοκλήρωσης των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, οι οποίες ακόμη δεν έχουν εκτελεστεί.

-Η μεταβίβαση των μετοχών που εκπροσωπούν το 16% συνδυάζεται με τη χορήγηση, από την COSCO, εγγυητικής επιστολής υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 1/3 του προϋπολογισμού των ανεκτέλεστων Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων και προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο των έργων. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή έρχεται να προστεθεί στην εγγυητική επιστολή που έχει ήδη χορηγηθεί υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 15 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης.

-Ενισχύεται η επιρροή του ΤΑΙΠΕΔ στη λήψη αποφάσεων του ΟΛΠ που άπτονται της υλοποίησης των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων και της προστασίας των μετοχικών δικαιωμάτων του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΠ. Ειδικότερα, προβλέπεται δικαίωμα αρνησικυρίας του ΤΑΙΠΕΔ, επί αποφάσεων που συνδέονται με την ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων και επί αποφάσεων οι οποίες θα οδηγούσαν σε αποδυνάμωση ή περιθωριοποίηση της θέσης του ΤΑΠΕΔ στον ΟΛΠ.

Είναι πασιφανές ότι για την κυβέρνηση η διευθέτηση του ζητήματος καθυστέρησης των πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά, που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, προσεγγίζεται με το πακέτο τροποποιητικών συμβάσεων που συνάπτει το ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO. Αυτό εκτιμούν ότι συνέβη μετά εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για να αποτραπεί ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων και αβεβαιότητας, αν τα μέρη προσέφευγαν στη διαιτητική επίλυση των διαφορών τους από τις τροποποιούμενες συμβάσεις.

Σε μία τέτοια περίπτωση, το ελληνικό Δημόσιο θα επωμιζόταν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες εξαιτίας της μη υλοποίησης των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα ερχόταν αντιμέτωπο με ανταξιώσεις της Cosco λόγω της καθυστέρησης. Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, οι τροποποιήσεις που επέρχονται, περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο από τις περιστάσεις μέτρο, ώστε να μην ανατρέπεται η συμβατική ισορροπία που απορρέει από τις τροποποιούμενες συμβάσεις.

Το σίγουρο είναι ότι το πακέτο τροποποιητικών συμφωνιών προβλέπει νέο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά. «Και δύναται να παραταθεί μόνο για περιορισμένους και εξαιρετικούς λόγους, εκτός της σφαίρας ελέγχου του ΟΛΠ και της Cosco, που παρακωλύουν την πρόοδο των έργων», επισημαίνουν αρμόδια στελέχη.

Διαβάστε ακόμα:

Εμβολιασμένοι – ανεμβολίαστοι: Το σχέδιο Μαξίμου από φθινόπωρο προς χειμώνα

Νέο Eξοικονομώ κατ’ Οίκον: Πότε έρχεται – Οι αλλαγές στα κριτήρια – Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Self test: Πρόστιμο σε εργαζόμενους που δεν δηλώνουν το αποτέλεσμα – Το ΦΕΚ με τις νέες αποφάσεις