έλλειμμα

Κατατίθεται το μεσημέρι το τελικό σχέδιο - Δεκέμβριο οι αποφάσεις για «μέρισμα» - Τι προβλέπει για ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης, μειωμένο ΦΠΑ, επιστρεπτέα προκαταβολή και επιδόματα - Όλη η έκθεση του Ειδικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Καλή η επί της αρχής ομοφωνία, και η ευρωπαϊκή πρωτοπορία, ακόμα καλύτερο το κοινό «Ταμείο», αλλά από πού θα προέλθουν, και πώς θα μοχλευθούν, οι απαραίτητοι πόροι;

Κύρια αιτία η επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων