έλλειμμα

Καλή η επί της αρχής ομοφωνία, και η ευρωπαϊκή πρωτοπορία, ακόμα καλύτερο το κοινό «Ταμείο», αλλά από πού θα προέλθουν, και πώς θα μοχλευθούν, οι απαραίτητοι πόροι;

Κύρια αιτία η επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων

Οι οικονομικές επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου lockdown θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα δημοσιονομικά της χώρας, ωστόσο ο Χρήστος Σταϊκούρας διαβεβαίωσε πως το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το όποιο κόστος

Αν η πανδημία τεθεί σε έλεγχο και οι οικονομίες επιστρέψουν στην ανάκαμψη έχοντας αποφύγει αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων, οι προοπτικές του 2021 είναι ευνοϊκές