ΑΔΜΗΕ

Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του διαχειριστή στην λειτουργία του συστήματος αλλά και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστεί να γίνουν για την αποτελεσματικότερη εμπορική λειτουργία του έργου

Η εφαρμογή για φορητές συσκευές IPTO Analytics παρέχει στους ενδιαφερόμενους χρήστες, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από το σύνολο των παρόχων ενέργειας

Απόρρητο Απόρρητο