αεροπλάνο

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 290 εταιρείες, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα ότι οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμί(ως θα μπορούσαν να χάσουν έσοδα ύψους 252 δισ. δολοαρίων το 2020