Αριστοτέλης Παντελιάδης

Παράλληλα δοκιμάζει πιλοτικά και το στόλο διανομής «της πιο διάσημης on line πλατφόρμας διανομής φαγητού στην Ευρώπη» - Τα μέτρα που λαμβάνει για τον περιορισμό του χρόνου παράδοσης