ασιατικές αγορές

Τα κέρδη των μεγαλύτερων βιομηχανιών της Κίνας σημείωσαν βουτιά 38,3% σε ετήσια βάση τους πρώτους δύο μήνες του 2020, διάστημα που η Κίνα ήταν στο επίκεντρο της επιδημίας