ασφαλιστικές εταιρείες

Όλο το προηγούμενο διάστημα που λόγω των ειδικών συνθηκών μείναμε στο σπίτι περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ζωής μας, συνειδητοποιήσαμε πως η οικογενειακή μας εστία είναι το κέντρο του κόσμου μας

H Εθνική Ασφαλιστική, απέσπασε την Bronze διάκριση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης «CR Index 2020-2021»

H πορεία της εντυπωσιακή, με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, με τα προ φόρων κέρδη να προσεγγίζουν τα 800 εκ. ευρώ από το 2012 μέχρι και σήμερα, με βελτιωμένες τις παραγωγικές επιδόσεις της, με υγιή κεφαλαιακή  βάση

Google-Search.jpg

Το 82% των διοικητικών στελεχών του κλάδου θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές θα επιταχυνθούν, με κύριους καταλύτες την τεχνολογία, τον ανταγωνισμό, το κανονιστικό πλαίσιο και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας