Αττικό Μετρό

Σε άνω από 52 εκ. ευρώ οι αποζημιώσεις για θετικές ζημιές του αναδόχου και δικαστικές αποφάσεις, οι αποκλίσεις και τα αιτήματα της κοινοπραξίας του έργου

Η κοινοπραξία του έργου είχε υποβάλλει διαδοχικά αιτήματα αποζημίωσης διεκδικώντας συνολικά για την κύρια γραμμή και την Καλαμαριά πάνω από 100 εκατ. και θα εισπράξει 13,5 εκατ. ευρώ

Απόρρητο Απόρρητο