Αφρική

Δύο χρόνια μετά από τη συμμαχία της χώρας με την Γκάνα, όπου προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τις σοκολατοβιομηχανίες σε ένα νέο deal το οποίο θα αύξανε τις τιμές των κόκκων κακάο, όμως η προσπάθεια αυτή φαίνεται πως έχει αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό

Αν και οι αναταράξεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού έχουν αντικατασταθεί με τον οπτιμισμό που έπεται των εμβολίων και των κινήσεων των κεντρικών τραπεζών, μερικά δεδομένα θα παραμείνουν αμετάβλητα, όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες αγορές των $30 τρισεκατομμυρίων (34% του παγκόσμιου ΑΕΠ)