βιομηχανική παραγωγή

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Μαρτίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018

Απόρρητο Απόρρητο