Βόλος

Η ΕΤΑΔ δεν επιθυμεί να σχολιάσει τους όρους της παραχώρησης που αποφασίστηκαν, προτού αυτοί συμφωνηθούν και οριστικοποιηθούν μεταξύ της Εταιρείας και του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της μεταξύ τους μισθωτικής σχέσης

Απόρρητο Απόρρητο