Γαλλία

Την προειδοποίηση ότι οι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με σωρεία εθνικών φόρων απευθύνει η Γαλλία προς τις ΗΠΑ προκειμένου να αποσπάσει την στήριξή τους στον ψηφιακό φόρο

Πρόκειται για το μέτρο που απέρριπταν όλα τα συνδικάτα και προέβλεπε την παροχή κινήτρων στους Γάλλους προκειμένου να συνταξιοδοτούνται στα 64 έτη αντί γαι τα 62 που είναι τώρα η ηλικία αποχώρησης από την εργασία

Ο Ιρλανδός Επίτροπος Εμπορίου ξεκαθάρισε ότι εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στη Γαλλία η απάντηση θα έρθει από όλη την ΕΕ - Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου προθεσμία για να βρεθεί συμβιβαστική λύση μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ