Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Το υψηλό επιτόκιο των ομολόγων και η ανάγκη για διεθνή παρουσία του ομίλου είναι οι λόγοι και όχι οι φόροι - Ο CEO, κ. Δ. Παπαλεξόπουλος, που συμμετέχει στις συγκεντρώσεις της Λέσχης Bildeberg, γνωρίζει τι επέρχεται στις κοινωνίες και τις οικονομίες

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο