δολάρια

Το παγκόσμιο χρέος εκτινάχθηκε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: από 84 τρισ. δολάρια στις αρχές του αιώνα, σε 173 τρισ. κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, κι από εκεί σε 250 τρισ. σήμερα, μια δεκαετία μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers - Οι κυβερνήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τον εκτός ορίων δανεισμό - Ποιο ρόλο έπαιξαν οι ΗΠΑ, οι αναδυόμενες αγορές, η Κίνα και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος

Τώρα που οι τράπεζες έχουν σταματήσει να προσφέρουν δωρεάν έρευνα για μετοχικούς τίτλους, ορισμένοι διαχειριστές χρημάτων προτιμούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους μιλώντας με ειδικούς