ΕΒΕΠ

«Το βασικό ζητούμενο σε έναν καλό εργασιακό νόμο πρέπει να είναι η αύξηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης με την τήρηση των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ

Η Σύνοδος Κορυφής είχε στη ατζέντα, τη δέσμευση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης, ως βάση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο ο υφυπουργός ενημερώθηκε για τα τελωνειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Πειραιά

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόρρητο Απόρρητο