Εθνική Ασφαλιστική

Επίθεση στο πρώην διευθυντικό στέλεχος "που συνεχίζει να συκοφαντεί και να σπιλώνει εκείνους που αποκάλυψαν την εγκληματική του δράση" από την ασφαλιστική - Σύννομη η λειτουργία της εταιρίας με βάση όλα τα πορίσματα των ελέγχων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας παραλαμβάνοντας το βραβείο διαβεβαίωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι πιο δυνατή από ποτέ, θωρακισμένη κεφαλαιακά και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Solvency II