Εθνική Ασφαλιστική

Όλο το προηγούμενο διάστημα που λόγω των ειδικών συνθηκών μείναμε στο σπίτι περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ζωής μας, συνειδητοποιήσαμε πως η οικογενειακή μας εστία είναι το κέντρο του κόσμου μας

H Εθνική Ασφαλιστική, απέσπασε την Bronze διάκριση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης «CR Index 2020-2021»

Tο πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη  για αλλοίωση τροφίμων εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου, για ληστεία πολύτιμων αντικειμένων, για αμοιβές  αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έξοδα έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς και για πλήθος άλλων σύγχρονων κινδύνων

H πορεία της εντυπωσιακή, με διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, με τα προ φόρων κέρδη να προσεγγίζουν τα 800 εκ. ευρώ από το 2012 μέχρι και σήμερα, με βελτιωμένες τις παραγωγικές επιδόσεις της, με υγιή κεφαλαιακή  βάση

Συχνά αναρωτιόμαστε πώς θα δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο για τα μελλοντικά μας σχέδια, που μπορεί να είναι είτε η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής που επιθυμούμε να έχουμε κατά τη συνταξιοδότηση είτε η επαγγελματική αποκατάσταση και το μέλλον των παιδιών μας

Mέσω του Προγράμματος Διαγνωστικών – Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, οι ασφαλισμένοι στην Εθνική Ασφαλιστική μπορούν με χαμηλό κόστος να υποβληθούν στο τεστ μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού