Εθνική Ασφαλιστική

Με μια έκπληξη πρώτου μεγέθους βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Εθνική Τράπεζα όταν πληροφορήθηκαν ποιοι υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής