ΕΛΓΑ

«Γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης του ΕΛΓΑ ώστε να καταστεί ένας υγιής ασφαλιστικός οργανισμός ικανός να προσφέρει ασφάλεια σε όλους τους αγρότες»

Όσοι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιές κατά το προηγούμενο έτος θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2018, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν