ελληνικά ομόλογα

Οι αναλυτές της τράπεζας αναμένουν εκ νέου αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό για το ελληνικό δημόσιο χρέος