Ελληνική οικονομία

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ - Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020

πολυκατοικίες

Η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εφαρμογή και τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για την καθιέρωση της διαφάνειας στον φορολογικό τομέα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής